Надомник

Надомник – працівник, який за договором з підприємцем виконує визначену роботу вдома. Таку роботу виконують переважно з використанням засобів виробництва підприємця, йому належить і вироблена продукція. Ця форма зайнятості практикувалась у період становлення і на початкових етапах розвитку капіталізму; певного поширення набула за сучасних умов. За прогнозами фахівців, у XXI ст. в найрозвиненіших інших країнах світу переважна більшість працівників виконуватиме свої виробничі й службові функції вдома. Розширення праці Н. зумовлене, зокрема, впровадженням інформаційних технологій, перетворенням інформації на специфічну продуктивну силу, процесом інформатизації та інтелектуалізації праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Надомник - Економічний словник