Написання найуживаніших суфіксів прикметників

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

ПРИКМЕТНИК

§28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників

251. Попрацюйте в парах. Зробіть словотворчий розбір слів. Підкресліть, прикметники, у яких твірна основа закінчується на м’який приголосний.

Бойовий, ясеновий, березневий, плюшевий, гайовий, алюмінієвий, степовий, абрикосовий.

Прикметники творяться за допомогою суфікса – ов(ий) від іменників:

1) основа яких закінчується на твердий нешиплячий приголосний:

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

2) основа яких закінчується

на м’який або шиплячий приголосний, якщо прикметник має наголошене закінчення:

Написання найуживаніших суфіксів прикметників

Прикметники творяться за допомогою суфіксів – ев(ии), – єв(ий) від іменників, основа яких закінчується на м’який або шиплячий приголосний, якщо наголос у прикметнику падає на основу:

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

252. Запишіть подані прикметники у два стовпчики: а) зі вставленим суфіксом – eв-(-єв-); б) зі вставленим суфіксом – oв-.

Річк..ий, згра..ий, морж..ий, овоч..ий, сніг..ий, поверхн..ий, верб..ий, односклад..ий, дуб..ий, груш..ий, зміст..ий, вишн..ий, стрижн..ий, вахт..ий,

митт..ий, старт..ий, мир..ий.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок прислів’я: “… – те саме, що стріляти і не цілитись”. Поясніть його значення.

253. Попрацюйте в парах. Утворіть словосполучення за поданим зразком, запишіть їх. Усно поясніть правопис суфіксів – oв-, – eв-(-єв-).

Написання найуживаніших суфіксів прикметників

Мішок для речей, вода з дощу, суп з овочів, дрова з берези, сукня із ситцю, дорога в полі, листя з клена, напій з вишень, узвар із груш.

Сполучення – ичн – виникає при творенні прикметників від іменників на – иц(я) за допомогою суфікса – н-:

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

У словах іншомовного походження після д, т, з, ц, ч, ш, ж, р пишеться суфікс – ичн-. після букв на позначення інших приголосних – суфікс – ічн-: Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

Орфограма Голосні в суфіксах – ичн,-, – ічн-

254. Запишіть подані прикметники у два стовпчики: а) зі вставленою буквою і; б) зі вставленою буквою и.

Зоолог..чний, стоматолог..чний, полун..чний, астроном..чний, опт..чний, чорн..чний, артист..чний, маг..чний, темат..чний, орфограф..чний, географ..чний, клас..чний, омонім..чний, урбаніст..чний.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів прочитаєте початок прислівя: ” … пам’ятай, яким буде кінець”.

255. Попрацюйте в парах. Спишіть, замінюючи в словосполученні один з іменників на прикметник. Позначте суфікси прикметників.

Зразок. Консультація юриста –Написання найуживаніших суфіксів прикметників

Закони фізики, вулиці столиці, подвір’я фабрики, втручання хірургів, спроби в поезії, роман про історію, вода з криниці, варення із суниці, досліди з хімії, теорія з економіки, система в політиці, колектив педагогів, гурток техніків, рух на вулиці.

256. Прочитайте. Дослідіть, за допомогою яких суфіксів творяться присвійні прикметники від іменників першої і другої відмін.

Сестра – сестрин, іволга – іволжин, Таня – Танин, Марія – Маріїн, Зоя – Зоїн. Батько – батьків, Петро – Петрів, Сашко – Сашків, Анатолій – Анатоліїв.

Присвійні прикметники від іменників першої відміни творяться за допомогою суфікса – ин:

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

Суфікс – ін уживається лише після голосного:

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

Присвійні прикметники від іменників другої відміни творяться за допомогою суфіксів – ів (після приголосного), – їв (після голосного):

Написання найуживаніших суфіксів прикметниківНаписання найуживаніших суфіксів прикметників

Якщо присвійний прикметник утворений від іменника другої відміни твердої групи, то в непрямих відмінках однини та у множині – ів чергується з – ов-, якщо ж від іменника м’якої або мішаної групи, – то – ів(-їв) чергується з – ев(-єв-): батько – батьків, батькова, батькові; коваль – ковалів, ковалева, ковалеві; сторож – сторожів, сторожева, сторожеві.

257. І. Спишіть речення. Від іменників, поданих у дужках, утворіть присвійні прикметники.

1. (Мотря) півень перескочив через тин та давай вибирати (Мелашка) огірки. 2. То був старший (Кайдаш) син Карпо. 3. Щось палке, аж гаряче було в (Микола) погляді. 4. Матушка дала (баба) онукам коржиків та бубликів. 5. (Свекруха) слова були приправлені вже не медком, а гірким полином (Із тв. І. Нечуя-Левицького).

II. Поділіть перше речення на словосполучення. Запишіть їх.

258. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники у формі називного відмінка множини і запишіть їх у два стовпчики: а) із суфіксом – ов-; б) із суфіксом – ев-(-єв-).

Євген, бондар, кравець, столяр, казкар, фермер, єгер, каменяр, Степан, ювіляр, скляр, Юрій.

259. І. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви в суфіксах прикметників.

1. Дощ..ва роса блищала на придорожніх травах. 2. Вітер котив дорогою вихор з великого клен..вого та дрібного вишн..вого листя. 3. Віяло духом поль..вих солдатських кухонь. 4. Алюмінієвий кухоль випав із рук, лунко зацокотав по асфальту. 5. Митт..вий переляк минув, зле хлопець ніяк не міг оговтатися. 6. Жінка була вдягнена в ситц..ву сукню, на якій жаром пашіли троянди (Із тв. Григора Тютюнника).

II. Виконайте синтаксичний розбір другого речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Написання найуживаніших суфіксів прикметників - Українська мова