НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

Вправа 413

І. Безжалісно – без жалю, інколи – час від часу, безконечно – без кінця, самотньо – на самоті, неуважно – без уваги, дивно – на диво, щороку – рік у рік, безмірно – без міри, безсумнівно – без сумніву.

II. Час від часу маленька білочка виходила зі свого дупельця і весело стрибала по гілках. Коли малий Тарасик залишався на самоті, він відразу починав плакати.

Вправа 418

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки й усуваючи риски. Підкресліть прислівникові

сполучення як члени речення. Поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

1. Кожна людина смертна, та людство в цілому безсмертне (Апулей).

2. Раз по раз, стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинялися (М. Вінграновський ). (Кому ставимо в реченні з дієприслівниковим зворотом.) 3. Одчиняючи вранці вікно, я Раз у раз бачу ряд квітучих агав (М. Коцюбинський). (Кому ставимо в реченні з дієприслівниковим зворотом.) 4. Тим часом до совеняти, що випало з гнізда, наближався кіт (А. Гузій). 5. День у день понад морем, у безкраїх просторах роз’їжджають кінні пікети (О. Гончар). 6. Країну З краю в край проходили

з боями (В. Сосюра).

У сучасній мові є чимало сполучень, які складаються з прийменника та іменника (зрідка – прикметника, числівника), але загалом сприймаються як прислівники. Такі сполучення називають прислівниковими. НАПРИКЛАД: без сумніву, на радість, по закону, в основному, з розгону, до діла, по двоє, раз у раз.

II. Зранку – ранком, рано, зрання, спозарана, спозаранку, спозарання, зарані.

Безкраїй – безмежний, безконечний, незміряний, неокраїй, безбережний, незміренний.

Вправа 419

На ве? сну, навесні, на ходу?, рік у рік, як слід, вде? нь, удвох, по дво? є, на жа? ль, без відома, без су? мніву, з краю в кра? й, на сміх, на відмінно, день уде? нь, по пра? вді, до вподо? би, під силу.

Вправа 420

Серед гостей, запрошених до інституту, були в основному абітурієнти. (Прислівникове сполучення.)

В основному розділі доповіді говорилося про рослинний світ Харківщини. (Означення.)

В цілому підручник української мови відповідає чинній програмі. (Прислівникове сполучення.)

Найкращої мами немає в цілому світі. (Означення.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ - ГДЗ з мови