Написання слів з пів

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

§ 24 Написання слів з пів-

Запам’ятаймо!

Слова з пів-, напів-, полу – пишуться разом: півкроку, півкілометра, піваркуша, напівморок, напівпустеля, полумисок, полуденок, полустанок.

Якщо частина слова, яка стоїть після пів-, починається буквами я, ю, є, ї, то після пів – потрібно ставити апостроф: пів’ящика, пів’юрти, пів’євро, пів’їдальні.

Із власними назвами пів – пишеться через дефіс: пів-Європи, пів-Ямполя, пів-Вінниці.

Назви предметів (речовин, почуттів, станів тощо), які не можна порахувати,

із пів – не вживаються: молоко, любов, мороз, лінощі.

189

1. Запишіть слова, зашифровані в схемах.

Написання слів з пів

2. Поясніть орфограму “Написання слів з пів-“.

Запам’ятаймо!

Пів може писатися зі словами окремо:

А) коли пів від іменника відокремлюється прикметником: пів чайної ложки;

Б) коли йдеться про час: пів на дванадцяту, о пів на десяту.

190

Складіть і запишіть п’ять словосполучень, у яких слова з пів – пишуться окремо.

191

Запишіть подані слова з пів-. Поясніть орфограму.

Україна, олівець, відро, зима, день, ніч, тиждень, вагон, урок, Європа, Америка,

яблуко, Одеса, Яготин.

192

Накресліть у зошиті таблицю. Від поданих слів утворіть слова з пів – і запишіть їх у відповідні колонки.

Білорусь, вареник, Ірпінь, орнамент, Луганськ, рядок, Африка, область, намет, аркуш.

Пишуться з пів – через дефіс

Пишуться з пів – разом

2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з четвертих букв слів у колонках складеться фразеологізм. Запишіть його і поясніть значення.

193

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. (Напів)темрява і тиша панували в морі (М. Трублаїні). 2. На дошці ще лишився (напів)стертий дитячий малюнок крейдою (О. Донченко). 3. Прибій за якоїсь (пів)години перескакував уже через каміння (М. Коцюбинський). 4. Було ще рано, (пів)до сьомої (М. Коцюбинський).

194

Прочитайте текст. Які слова не можна вжити з пів-? Запишіть 10 таких % слів.

“Пів на другу”, – кажемо ми. коли нас запитують, котра година. Пів у цьому випадку означає момент часу, який дорівнює половині від цілого. Пів – це одна з двох рівних частин чого-небудь (години, яблука, будинку, місяця, життя).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Написання слів з пів - Українська мова