НАСЕЛЕННЯ

Екологія – охорона природи

НАСЕЛЕННЯ – 1) люди, які проживають на певній території (обл., місто, країна); 2) сукупність усіх особин тварин різних видів, що мешкають у середовищі певного простору.


НАСЕЛЕННЯ - Довідник з екології