Населення Австралії. Держава

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 2.Австралія

§28 Населення Австралії. Держава – Австралійський Союз

Пригадайте

Які особливості історії освоєння материка?

Чи можливе спільне походження корінних народів Австралії та Африки?

Населення. Населення Австралії налічує 18 млн осіб. Воно скла­дається з двох груп, що істотно відрізняються своїм походженням і культурою. Більшість населення (близько 80 %) становлять англо-австралійці, які є нащадками переселенців із Великої Британії та Ірландії, вихідці з інших країн Європи та Азії. Тривалий

час Австралія була заморською в’яз­ницею Англії, основою прийшлого населення були каторжники.

Корінні мешканці – австралій­ські аборигени – нині налічують 1 % населення країни. Вони не тільки кочують, як їхні предки, а й ведуть осілий спосіб життя.

Серед них багато самобутніх митців (мал. 103). Аборигени Австралії належать до австралоїдної гілки негроїдної раси. Корінні австралій­ці – це численні племена, що розмов­ляють більш як 200 мовами. Дер­жавна мова Австралії – англійська.

Населення Австралії. Держава

Мал. 103 .Художник-абориген створює панно

Факти сьогодення

Які вони – австралійці.

Незалежно від походження в австралійців дуже розвинене почуття національної приналежності. Мешканці тваринницьких ферм завжди радіють будь-якій можли­вості поспілкуватися і відпочити від важкої праці. Тут влаштовують різні свята: змагання стригалів вовни, лісорубів, кінне поло, тварин­ницькі аукціони, виставки ремесел. Дуже популярний серед усіх австралійців спорт, зокрема крикет, футбол, регбі, водні види: пла­вання, серфінг, водні лижі, вітрильний спорт.

Середня густота населення Австралії найнижча у світі – приблизно 2 особи на 1 км2. До того ж воно розміщене на материку вкрай нерівномірно. Більшість мешканців (9/10) зосереджено на південно­му сході, натомість у внутрішніх районах населені пункти – дуже рідкісне явище.

В Австралії переважає міське населення – майже 90 % загальної кількості жителів. За темпами збільшення частки міського населення країна посідає одне з перших місць у світі. Великими містами є Сідней (мал. 104), Мельбурн, Аделаїда, Канберра. Майже всі вони є портами.

Географія культури

Архітектура столиці. Однією з архітектурних пам’яток Кан­берри є будівля Австралійської академії наук. Ця споруда незвичай­на тим, що нагадує велетенську перекинуту догори дном вазу. По краях “вази” багато напівкруглих вирізів. Ця будівля нагадує химерну інопланетну споруду. Ще однією пам’яткою архітектури у столиці є військовий меморіал. Його кам’яна будівля складається з двох ве­ликих низьких крил, що з’єднані прямокутною масивною баштою, вкритою куполом. Меморіал був створений для увічнення пам’яті всіх австралійців, загиблих у тих війнах, у яких Австралія брала участь.

Австралія – це єдиний у світі материк, на якому розміщена одна країна – Австралійський Союз, що є шостою за величиною державою у світі. До складу Австралійського Союзу входить й острів Тасманія. У XVІII ст. країна була колонією Англії. Офіційною главою держави є британська королева, яка представлена в Австралії генерал-губер­натором. Останніми роками набирає сили рух за перетворення цієї держави на республіку.

Австралійський Союз належить до розвинутих індустріально-аграрних країн. Основний прибуток країні дає сільське господарство, особливо тваринництво, та видобуток корисних копалин. Австралія – провідний світовий виробник вовни (понад 160 млн овець). Крім того, тут виробляють баранину, яловичину, масло, сири.

У XX ст. Австралійський Союз за видобутком і переробкою корис­них копалин перетворився на одну з провідних держав світу. Країна є одним із лідерів з виробництва бокситів, з яких отримують алюміній. Величезні поклади бокситів сприяли перетворенню Австралії в

Розви­нену державу. Крім того, тут налагоджено виробництво автомобілів, одягу, хімічних речовин і товарів для дому. Значна частина населення задіяна у сфері обслуговування: працює в банках, у закладах освіти, охорони здоров’я, а останнім часом й у кіноіндустрії. Австралійський Союз підтримує торговельні зв’язки з багатьма країнами світу, в тому числі й з Україною. В Австралії проживає багато етнічних українців.

Населення Австралії. Держава

Мал. 104. Сідней

ПІДСУМКИ

Сучасне населення країни складається переважно з англо-австралійців, які є нащадками європейських переселенців.

Густота населення Австралії найнижча у світі.

Австралія – єдиний материк, на якому розміщена одна країна – Австралійський Союз, що є розвиненою індустріально-аграрною державою.

Запитання і завдання для самоперевірки

В овочевих магазинах України у березні-квітні можна поба­чити фрукти та овочі, привезені з Австралії. Як ви гадаєте, чому саме цієї пори року вони потрапляють до нас?

Які природні особливості вплинули на напрямки господарського розвитку Австралійського Союзу?

Які спільні та відмінні риси населення Африки й Австралії?

Чому державною мовою в Австралії є англійська?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Населення Австралії. Держава - Географія