Населення області

Розділ 5 ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЄЇ ОБЛАСТІ

§49. Населення області

Географічна розминка

Пригадайте, що таке природний і механічний рух населення.

Дайте визначення поняття “трудові ресурси”.

Коли утворилися адміністративні області. Територіально-адміністративний устрій України у сучасному вигляді був закладений на початку 1930-х років. Саме тоді було утворено перші сім адміністративних областей: Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська (усі 27.02.1932), а потім –

Донецька (17.07.1932) і Чернігівська (15.10.1932). Після перенесення столиці України з Харкова до Києва (1934) було організовано Житомирську, Миколаївську і Полтавську області (усі 22.09.1937), дещо пізніше – Ворошиловградську (Луганську, 3.06.1938), а потім Запорізьку та Кіровоградську області (обидві 10.01.1939).

Перед, під час і після Другої світової війни внаслідок возз’єднання на західних землях утворено такі сучасні області, як Львівська (4.12.1939), Тернопільська, Івано-Франківська (до 1961 р. Станіславська), Рівненська і Волинська (усі 4.12.1939), Чернівецька (7.08.1940) та Закарпатська (22.01.1946). Останніми серед сучасних областей утворилася Черкаська

(7.01.1954). А 28 липня 1992 р. найпівденніший регіон України був проголошений Автономною Республікою Крим.

Населення. Вам уже відомо, що населення розподілене по території України нерівномірно. Історично склалося, що загалом більшими за кількістю населення є східні області, а меншими – західні. При цьому кількість населення деяких областей відрізняється у п’ять разів. Так, у Донецькій області нині мешкає близько 4,5 млн осіб. Водночас у Чернівецькій – лише 0,9 млн. В областях центральної частини України – Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій – проживає кожний п’ятий її мешканець.

Практичне завдання

За Додатком 2 визначте, яке місце серед інших посідає ваша область за кількістю населення.

Кількість населення будь-якої області зумовлена передусім природним рухом населення. З попереднього матеріалу (§ 6) вам уже відомо, що особливістю природного руху майже в усіх областях України є від’ємний природний приріст.

Помітний вплив на кількість населення областей має і механічний рух населення. Хоча останніми роками темпи міграції в Україні загалом знизилися, в 11 областях сальдо зовнішньої міграції від’ємне. Ще більше областей (19) мають від’ємне сальдо внутрішньої міграції. Найбільше від’ємне сальдо міграції спостерігається в Луганській області: щодо зовнішньої міграції воно становить -1503, а щодо внутрішньої сальдо сягає -3333.

Практичне завдання

За Додатком 4 визначте природний приріст у вашій області.

За Додатком 21 визначте сальдо зовнішньої та внутрішньої міграції у вашій області.

Національний склад населення областей України також помітно відрізняється (див. § 7). Нагадаємо, що найбільш строкатим він зазвичай стає з наближенням до кордонів. Так, в АР Крим проживають представники 10 національностей, Донецькій – 8, Закарпатській – 7. Крім того, досить різноманітний національний склад і в промислових областях, як-от в Одеській, де проживає 9 національностей, у Запорізькій – 8, Харківській – 7 тощо. Області, що на сході України – Донецька і Луганська, характеризуються найменшою часткою українського населення, тут найбільше російськомовних мешканців.

Практичне завдання

За Додатком 22 визначте особливості національного складу своєї області.

Індустріальні області України – Донецька, Дніпропетровська, Харківська і Луганська – є найурбанізованішими. Більша частина жителів цих областей проживає у містах (Додаток 2). При цьому особливу роль тут відіграють міста-мільйонники, що є головними осередками суспільного життя і діяльності. Як відомо, таких міст чотири: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ. До них наближаються Донецьк, Львів і Запоріжжя. Названі міста – це соціально-економічні, культурні, адміністративні (Київ – столиця, Харків – екс-столиця, Львів – колишня столиця ЗУ HP тощо) осередки України, навколо яких групуються інші численні населені пункти.

Області Західного регіону – Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська – мало урбанізовані, понад половину населення тут зазвичай мешкає у сільських населених пунктах.

Практичне завдання

За Додатками 1 і 2 визначте, яке населення – міське чи сільське – переважає у вашій області, а також співвідношення міських та сільських населених пунктів.

Трудові ресурси і зайнятість населення. Трудові ресурси розподілені по території України нерівномірно. Так само відрізняється у різних областях і зайнятість населення. Найбільше зайняте населення у східних промислово розвинених областях – Донецькій і Дніпропетровській, а найменше на заході – в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях. Невисока зайнятість населення в ряді областей спричинює відповідно високий рівень безробіття.

Практичне завдання

За Додатком 6 визначте зайнятість населення у вашій області і тенденції її зміни упродовж останніх двох років.

Проблема

Попри скорочення останнім часом безробіття в Україні ця проблема ще не вирішена остаточно у цілому ряді областей. Запропонуйте способи вирішення проблеми безробіття у вашій області.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Більшими за населенням є східні, а меншими – західні області України.

Природний приріст майже в усіх областях України від’ємний.

Значна кількість областей має від’ємне сальдо зовнішньої міграції.

Національний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.

Індустріальні області України найбільш урбанізовані і характеризуються найбільшою часткою зайнятого населення.

Ключові терміни і поняття

Природний і механічний рух населення міграції населення трудові ресурси сальдо міграції національний склад трудові ресурси зайнятість населення

Самоперевірка

Спрогнозуйте можливі зміни щодо кількості населення у вашій в області. Поясніть свої висновки.

Поясніть причини міграції жителів вашої області.

З’ясуйте національний склад вашого населеного пункту.

В якому році утворилася ваша область і скільки нині жителів вона налічує?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Населення області - Географія