Населення. Політична карта. Основні держави

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 3. Південна Америка

§35 Населення. Політична карта. Основні держави

Пригадайте

Які чинники впливають на розміщення населення?

Які держави за рівнем розвитку переважають в Африці?

Населення. Політична карта. Основні держави

Мал. 125. Індіанці племені шукано мешканці лісів Амазонії

Географія культури

Формування населення Пів­денної Америки. Населення Пів­денної Америки сформувалося внаслідок змішання корінних мешканців з переселенцями, що прибули сюди насамперед із Євро­пи. Корінне населення – індіанці

– належить до американської гілки монголоїдної раси (мал. 125). До приходу європейців індіанці, що населяли рівнини материка, мали родоплемінний лад. Вони ходили на полювання, рибалили, збирали їстівні рослини. В Андах і на узбе­режжі Тихого океану утворилися сильні індіанські держави з висо­ким рівнем землеробства і скотарства, ремеслами, розвинутим мис­тецтвом (мал. 126).

Імперія інків. Перу – колишній центр імперії інків, що була за­войована іспанськими конкістадорами в XVI ст. І донині в джунглях на території Перу губляться численні храми-піраміди, обсерваторії, палаци, амфітеатри, фортеці – пам’ятки

інкської культури (мал. 126). У Перу розташоване найбільше високогірне озеро Тітікака. Інки вважа­ли його священною колискою своєї цивілізації. Саме в районі цього озера індіанці почали вирощувати картоплю, яка у подальшому була поширена по всьому світові.

Населення. Політична карта. Основні держави

Мал. 126. Пам’ятки інкської культури

Іспанці та португальці, що підкорили індіанські народи Південної Америки, завезли сюди в XVI-XIX ст. для роботи на плантаціях мільйони негрів-рабів з Африки. Нащадків від шлюбів негрів та євро­пейців називають мулатами, індіанців і негрів – самбо, європейців та індіанців – метисами.

Починаючи з XIX ст., після проголошення південноамериканськи­ми країнами незалежності, кількість переселенців на материк з Євро­пи та Азії збільшується. Особливо багато переселенців прибуває з Німеччини, Італії, Греції, Китаю, Японії, Росії та України. Людей, що переселилися до Південної Америки пізніше, відносять до прий­шлого населення. Вони зберігають свою мову, звичаї, культуру, утворюючи в деяких країнах значні за кількістю населення групи – діаспори.

Нині на Південноамериканському континенті живе понад 313 млн осіб. Щорічний природний приріст населення становить близько 2 % .

Розміщення населення. Населення на материку розміщується ду­же нерівномірно. На сході Південної Америки середня густота висока і становить близько 100 осіб на 1 км2. Також досить густо заселені гірські райони Андійського заходу: 50-100 осіб на 1 км2. Проте серед­ня густота населення на континенті – усього 20 осіб на 1 км2. Цей по­казник найнижчий у світі після Австралії.

Останніми роками активно освоюють внутрішні райони материка, особливо Амазонську низовину. Різко зросло переміщення сільського населення в міста. Нині переважають великі міста, яких на конти­ненті налічують понад 200. Так, досить швидко зростає кількість міського населення у Бразилії: нині воно становить майже 80 %. З 30 міст-мільйонерів Латинської Америки 13 розташовані у Бразилії.

Населення. Політична карта. Основні держави

Мал. 127. Ріо-де-Жанейро – центр культурного життя Бразилії

Найбільші з них Сан-Паулу – економічна столиця країни, де заробля­ють на життя; Ріо-де-Жанейро – культурний центр, де насолоджу­ються життям (мал. 127); Бразиліа – адміністративна столиця держави, що дістала назву архітектурної поеми XX ст.

Населення. Політична карта. Основні держави

Мал. 128. У Ріо-де-Жанейро квартали бідних межують із розкішними хмарочосами й курортами

Політична карта. До початку XIX ст. на континенті переважали колонії, залежні від європейських держав. З 1820 року колонії поча­ли відокремлюватися від держав-метрополій, що супроводжувалося війнами за незалежність. Нині на політичній карті Південної Америки розташовано 12 незалежних держав. Усі вони належать до країн, що розвиваються.

Географія культури

Модель південноамериканських міст. У центрі майже всіх великих міст зосереджений діловий район з високими будів­лями й залишками давньої іспанської забудови – центральною площею і церквою. Із серцевини міста бере поча­ток комерційна вісь, що оточена з боків елітним житлом. Тут розмістилися не лише високоякісні житлові будівлі, а й такі життєві принади, як парки, май­данчики для гри в гольф, зоопарки. Далі починається багате передмістя, яке є продовженням елітного сектору за межами міста. Решта три концентричні зони є місцем розселення менш ус­пішних мешканців міста, які становлять переважну більшість. Найвіддаленіші околиці – домівка для найбідніших некваліфікованих верств населення (мал. 128).

Спірною територією між Великою Британією та Аргентиною є Фолклендські острови. А Гвіана ще й досі залишається заморською територією Франції.

Практичне завдання

За політичною картою атласу визначте країни, що розміщені в східній рівнинній частині материка та в Андах.

Основні держави. За рівнем економічного розвитку, розмірами території та кількістю населення серед країн Південної Америки виділяють Бразилію, Аргентину, Чилі. Для них характерні порівняно високий рівень розвитку промисло­вості та сільського господарства (мал. 129).

Більшість держав ще розви­ваються. У них переважає моно­культурний розвиток сільського господарства, а також гірничо-видобувні галузі промисловості.

Так, більшу частину свого прибутку Болівія отримує за рахунок прода­жу газу й олова, Венесуела й Еква­дор – нафти, Колумбія – кави і квітів, Перу – риби та рибопродуктів.

У господарстві країн поряд із позитивними змінами останніх років існує й ряд проблем. Так, зросла залежність від розвинених країн світу, посилилося розшарування серед країн, збільшилася кількість бідних людей. Надзвичайно актуальна проблема влаштування людей на роботу. Стрімко зростає кількість безробітних.

Україна та країни Південної Америки підтримують тісні зв’язки. Так, документ про поглиблення відносин дружби і співробітництва з Україною підписала Бразилія. Головними для співробітництва галу­зями між країнами є аерокосмічна, металургія, енергетика. Дві країни співпрацюють у галузі видобутку нафти і газу, у галузі науки, культури і туризму. Україна постачає в Бразилію переважно зерно.

Відносини розвиваються також між Україною та Аргентиною. До перспективних галузей співробітництва належать машино­будування, енергетика, літакобудування, обмін авіаційними та космічними технологіями, співробітництво в галузі освіти, медици­ни, культури. З Аргентини до України надходять продукти харчуван­ня, шкіра, яловичина, тютюн, олійне насіння, лікарські рослини, фарбники тощо. А з нашої країни до Аргентини везуть чорні метали, авіаційні двигуни, добрива, трактори тощо.

Населення. Політична карта. Основні держави

Мал. 129. Мішки з кавою вантажать на корабель у бразильському порту

Погляд у минуле

Виноградна лоза від Колумба. За легендою саме іспансь­кий мореплавець під час своєї другої подорожі привіз до Аргентини виноградну лозу. У 20-х роках XIX ст. після визволення країни від іспанського панування виноробство Аргентини почало бурхливо розвиватися. Нині країна посідає одне з провідних місць у світі за виробництвом вина.

ПІДСУМКИ

Населення Південної Америки складається з корінного, зміша­ного та прийшлого.

Населення на материку розмішене нерівномірно, найбільше за­селений схід Південної Америки.

Незалежні держави на континенті сформувалися на початку XIX ст.

Держави Південної Америки належать до країн, що розвиваються.

Найрозвиненішими державами є Бразилія, Аргентина, Чилі.

Україна та країни Південної Америки підтримують тісні зв’язки.

Запитання і завдання для самоперевірки

Підберіть матеріали із засобів інформації про співробітництво України з державами континенту.

За комплексною картою атласу порівняйте напрямки госпо­дарського розвитку країн Сходу і Заходу материка.

Чим пояснити нерівномірне розміщення населення материка?

Як формувалося сучасне населення Південної Америки?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Населення. Політична карта. Основні держави - Географія