НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ГОЛОВНІ ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 24

Тема. НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ГОЛОВНІ ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ

Мета: сформувати в учнів поняття про населення Африки, особливості його динаміки, розміщення, етнічного складу; розкрити демографічні проблеми африканського континенту та визначити шляхи їх розв’язання; систематизувати знання учнів про етапи становлення сучасної політичної карти Африки; сформувати в учнів систему знань про особливості державного устрою та господарства країн

Африки; закріпити практичні навички учнів аналізувати політичну карту материка та показати зв’язки України з країнами африканського континенту, розвивати навички самостійної роботи з додатковими джерелами географічних знань.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: політична та фізична карти Африки, прапори та герби країн Африки, підручники, атласи, слайди – ілюстрації національного одягу, краєвидів столиць окремих країн материка, відеофрагменти.

Опорні та базові поняття: природний приріст населення, релігійний, расовий та етнічний склад населення, колонізація, адміністративний центр,

густота населення, соціальна та економічна географія, географічне положення, природні умови, природні ресурси, рекреація.

Географічна номенклатура: ПАР, Єгипет, Судан, Нігерія, Лівія, Алжир, Малі.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Постановка мети і завдань уроку (учні під керівництвом учителя).

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом “Інтелектуальна розминка”

– Яка кількість сучасного населення Землі?

– За допомогою яких географічних карт можна вивчати населення Землі?

– Яку інформацію несе політична карта світу, Африки?

– Чим пояснити нерівномірність розміщення населення на Землі та в Африці?

– Як на розвиток африканських країн вплинула колонізація?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. На попередніх уроках ви познайомилися з природою Африки, на цьому уроці ми будемо вивчати населення та країни материка та з’ясуємо зв’язок нашої держави з країнами африканського континенту.

Але ж це теми соціальної та економічної географії, чому ми звертаємось до них? По-перше, тому що людина – це така ж частина природи, як інші організми. По-друге, тому що людина не тільки живе в природі, але й змінює її – як у негативному, так і в позитивному напрямі. Нарешті, будь-який досвід не тільки поширює наші знання, але й надає змогу багато чого навчитися.

Африканські країни дуже розрізняються за багатьма особливостями: ГП, природними ресурсами та природними умовами, рівнем екологічного розвитку. За виключенням ПАР, усі країни материка є державами, що розвиваються, з низьким рівнем розвитку господарства. Дуже різними є також темпи подальшого розвитку кожної країни. Зрозуміти масштаби цієї різниці нам допоможе сьогоднішній урок.

Прийом “Географічна мозаїка”

– Велика група людей, об’єднаних спільним походженням і окремими спадковими ознаками (колір шкіри, волосся та очей, форма голови, будова обличчя та ін.)… (Раса)

– Територія, яка охороняється законами держави заради збереження рідкісних рослин, тварин, ландшафтів тощо… (Заповідник)

– Заповідна територія, де дозволяється туризм за певними, строго визначеними маршрутами… (Національний парк)

– Поєднання природних компонентів у певному порядку і взаємозв’язку на окремій території… (Природний комплекс)

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом “Здивую всіх”

Учитель. Чи чули ви вислів “Африка – батьківщина людства”? Чому так кажуть? Для цього є серйозні підстави. На території Східної Африки виявлено найдавніші знаряддя праці, які виготовлені приблизно 2 млн років тому. Це перше свідоцтво існування самого роду Ното – людини. З плином часу люди розмножувалися та розселялися – спочатку на території континенту, а потім і за його межі. Вплив природного середовища та міграційні потоки обумовили формування різних етнічних груп та народів.

На сучасне розселення найчисленніших народів Африки істотно вплинуло вторгнення арабів, що в VII ст. завоювали Єгипет, Алжир та інші регіони. Проте араби не були першими азіатами, які з’явилися на континенті. Ще в V тис. до н. е. в Африці з’явилися семіти. Вони справили великий вплив на людську цивілізацію: як вам відомо з курсів історії, фінікійці першими створили абетку та навчилися виготовляти скло. Пізніше, за часів колонізації та у нові часи, на африканському континенті з’явилися європейці. Колонізатори зверхньо ставилися до африканців, та завжди були люди, які наголошували на рівності усіх рас і народів. Одним з таких людей був уславлений дослідник, шотландський учений Давід Лівінгстон. Він 30 років провів серед пустель, джунглів та боліт Африки, досліджуючи її природу та відстоюючи права мешканців “Чорного континенту”. Любов африканців до Лівінгстона була такою, що після смерті вони набальзамували його тіло для відправки до рідної країни, але серце мандрівника поховали в Авриці. Прізвище шотландця увічнено в назвах 32 порогів та водоспадів на річці Конго (Заїр), адміністративного центру Замбії (місто Лівінгстон) та етнографічного центру музею в столиці Замбії – місті Лусака. У XX ст. справу Лівінгстона розвинули такі яскраві особистості, як Д. Адамсон, Р. Єйм, Б. Гржимек, Д. Дарелл та багато інших.

Визначмо основні особливості, що характеризують сучасне населення Африки.

2. Прийом “Географічна лабораторія”

Накресліть стовпчасту діаграму зростання кількості населення Африки, яке у 1980 р. складало 469 млн. чол., у 1990 р.- 748 млн. чол.

3. Прийом “Шпаргалка”

Завдання. За допомогою географічних карт визначте особливості розселення населення Африки. На контурній карті позначте території з густотою населення, меншою за 1 чол./км2 та більшою за 50 чол./км2. Зробіть висновок, сформулюйте закономірності, які ви виявили при виконанні цього завдання.

Учитель. Населення Африки розміщене рівномірно. Величезні площі пустель майже безлюдні. Рідко заселена також частина екваторіальних та тропічних лісів. Водночас одним з найгустіше заселених районів Африки є долина Нілу – давній осередок активної діяльності людини, а також долина річки Окаванго.

Які ж проблеми пов’язані з кількістю населення та рівнем розвитку країн Африки? Найгострішою проблемою є проблема голоду. На континенті виробляється тільки 65 % продуктів, необхідних для харчування населення. Ситуація ускладнюється швидкими темпами зростання кількості мешканців Африки, міждержавними та етнічними конфліктами. Головна причина демографічних проблем Африки все ж таки пов’язана з економічною відсталістю країн континенту, погіршенням природних умов, що обумовлено нераціональним їх використанням. Таким чином, розв’язання проблем африканського континенту насамперед полягає у підвищенні економічного рівня країн, застосуванні досягнень науково – технічного прогресу, екологічних технологій тощо.

4. Прийом “Географічна лабораторія”

Завдання. За допомогою політичної та фізичною карт Африки схарактеризуйте особливості географічного положення країн Африки.

5. Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Нанесіть на контурну карту кордони та позначте столиці держав: Алжир, Єгипет, Судан, Намібія, ПАР, Сомалі, Кенія, Чад, Танзанія, Нігерія.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом “Мікрофон”

Бесіда

– Чому Африку називають “прабатьківщиною людства”?

– Як проходило заселення африканських континентів народами?

– Які проблеми зараз треба вирішити африканським народам?

– Назвіть і покажіть на карті сучасні країни Африки, на території яких у давнину існували могутні держави.

– Назвіть та покажіть на карті найбільші сучасні країни Африки. Які з них найбільш економічно розвинені?

– Як географічне положення впливає на розвиток країн? Свою відповідь обгрунтуйте прикладами Єгипту та ПАР.

– Чим відрізняється склад населення аналізованих країн?

2. Прийом “Аукціон”

Учні швидко один за одним показують на політичній карті країну Африки, називають столицю та одним реченням характеризують відмінність цієї країни від інших країн.

V. Підсумок уроку

Прийом “Роблю висновок”

– Населення Африки різноманітне і складається з представників трьох найбільших рас: екваторіальної, європеоїдної, монголоїдної.

– Сучасна політична карта Африки сформувалася в середині XX ст.

– Майже всі африканські країни були колоніями. Зараз серед держав континенту переважають країни, що розвиваються.

– ПАР – єдина розвинена країна Африки, що має вигідне географічне положення, різноманітні природні ресурси на природні умови. У розвиненій економіці ПАР провідну роль відіграють такі галузі, як гірничодобувна промисловість, машинобудування, сільське господарство.

– Єгипет – одна з найдавніших країн світу, у населенні якої переважають представники європеоїдної раси. Країна розташована на перехресті міжнародних шляхів. Провідна галузь економіки – сільське господарство. Головними проблемами країни є нестача води та швидке зростання населення.

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний текст у підручнику.

– Написати твір “Три дні в Африці”.

– Підготувати додатковий матеріал з теми “Австралія”.

Урок № 25

Тема. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ З ТЕМИ “АФРИКА”

(форму й методи уроку обирає вчитель)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ГОЛОВНІ ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ - Плани-конспекти уроків по географії