НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

9 КЛАС

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Мета: сформувати знання про кількість, розміщення і густоту населення, його вікову і статеву структуру, природний і механічний рух; розглянути забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, проблеми зайнятості, причини безробіття; розвивати вміння і навички систематизувати вивчений матеріал у вигляді таблиці, розвивати логічне та абстрактне мислення; формувати навички роботи з таблицею в ППЗ Word, Excel; виховувати свідомого громадянина України, відповідального за свою країну, інтерес до предмета

засобами комп’ютерної техніки, бережне ставлення до обладнання; піклуватись про раціональний розподіл навчальної праці.

Обладнання: карта України, атласи, таблиці, комп’ютерна техніка, фотовиставка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма проведення: урок-дискусія.

На середину 2006 року населення України становило 46 млн. 710 тис. осіб. Населення віком від народження до 14 років – 15,9 %.

Населення віком від 15 до 64 років – 68,7 %.

Населення віком від 65 років і старше – 15,4 %; у цій віковій групі на одного чоловіка припадає дві жінки.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель інформатики.

Оскільки урок географії проходить у комп’ютерному класі, хочу нагадати вам правила поведінки та ТБ у кабінеті:

– не заходимо до програм, якими в цей момент не користуємось;

– уважно слухаємо вчителів: якщо виникла проблема технічного характеру, ви кличете вчителя інформатики, якщо питання торкається географії, – вчителя географії;

– бережливо ставимось до обладнання.

Учитель географії (вітається, створює позитивний емоційний настрій аудиторії). Діти, усім зичу доброго настрою, творчої праці, взаєморозуміння, приємного спілкування.

Посміхніться один одному, зберіться з думками, будьте уважні, активні на уроці.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель географії. Сьогодні ми проведемо урок-дискусію на тему “Населення України”.

Мета уроку – узагальнити знання про кількість, розміщення і густоту населення, його вікову й статеву структуру, природний і механічний рух, особливості системи розселення та розвиток поселень. Розглянемо забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, з’ясуємо проблеми зайнятості й причини безробіття, шляхи їх подолання.

Учитель інформатики. Частина уроку буде пов’язана з використанням комп’ютера. Сьогодні свої теоретичні знання ви закріпите на практиці: будете працювати в текстовому редакторі WORD (форматувати текст, працювати з таблицями), побудуєте власну діаграму в програмі EXCEL, а також попрацюємо в локальній мережі.

III. Вивчення й осмислення нових знань, умінь і навичок

На кожній парті лежить пам’ятка “Як проводити дискусію”. Учитель акцентує увагу на правилах ведення дискусії:

1. Вислухати питання та подумки визначити суть проблеми.

2. Сформулювати гіпотезу (твердження, передбачення).

3. Висловити своє вирішення питання, чітко його аргументуючи.

4. Вислуховувати своїх товаришів.

5. Не допускати підвищення голосу.

1). Кількість населення. Метод “Мікрофон”

Кількість населення – це кількість мешканців країни у певний момент часу.

Завдання

Проаналізуйте графік і зробіть висновок про те, як змінювалась кількість населення в Україні з 1900 по 2000 рік.

Відповідає той, у кого в руках “мікрофон”.

Відповіді не коментуються. На виконання 3-5 хв.

Кількість населення

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Учень. Упродовж останнього десятиліття кількість населення України скорочується. Його кількість насамперед залежить від рівня народжуваності та смертності, сьогодні одна жінка в середньому має одну дитину Учитель географії. Відкрийте файл “Географія”. Перед вами “Діаграма природного руху населення”. Проаналізуйте її.

Учень. Природний рух населення – зміна кількості й складу населення в результаті народжуваності і смертності. Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж померло всього населення, то природний приріст додатний. Якщо ж населення помирає більше, ніж народжується дітей, природний приріст від’ємний.

В останні роки (з 1991 р.) в Україні природний приріст від’ємний, і це ми зможемо побачити, проаналізувавши стовпчикову діаграму.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Учитель інформатики. Проаналізувавши діаграму, побудуйте власну діаграму зміни кількості населення за півсторіччя (використовуючи роки: 1959, 2006). Чи змінилася кількість населення? Для цього треба відкрити файл “Порівняльна характеристика”.

Рік

Кількість народжених, %

Кількість померлих, %

1959

20,9

7,5

2006

9,1

15,9

2). Проблеми народжуваності. Метод “Прес”

Правила ведення

1. Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

2. Обгрунтовуючи її, наведіть причину появи цієї думки.

3. Висновком узагальніть свою думку.

Питання. Як ви гадаєте, скільки дітей буде у вашій родині? Чи зможе економічна ситуація і дії уряду вплинути на ваше рішення?

Зразки учнівських виступів

Учень. Народження дитини – це не тільки моральна відповідальність, але й значні матеріальні витрати. На мою думку, кожна родина хоче мати дітей, але в моїй родині їх кількість буде залежати від багатьох причин. Насамперед від економічної та екологічної ситуації в країні, а також від державної підтримки молодих родин, що мають дітей. Покращення рівня медичного обслуговування, санітарно-гігієнічних умов життя.

Якщо моя праця як кваліфікованого спеціаліста буде достойно оплачуватися, а держава у свою чергу виплачуватиме належну грошову допомогу, то в моїй сім’ї буде двоє дітей, цього досить для того, щоб населення України не зменшувалося.

Учень. Логіка є, але не всі міркування логічні. Для того щоб населення країни не зменшувалося, у середньому в родині має бути три-чотири дитини, тому що не всі можуть мати дітей, а деякі люди не одружуються.

Учень. Зниження народжуваності пов’язане ще й з такими факторами, як зміна соціального стану жінки. Залучення жінок у суспільне виробництво змушує їх обмежувати число народжень, тому що робота разом із сімейними обов’язками різко збільшує навантаження на організм. Дослідження свідчать про те, що жінки з вищою освітою мають меншу кількість дітей, ніж з початковою. Підвищення рівня життя призводить до зниження народжуваності. Усе це вказує на надзвичайну складність демографічної ситуації в Україні та необхідність уживання заходів щодо народжуваності в країні.

3). Демографічні процеси. Метод “Творча лабораторія”

Учитель географії. Порівняйте показники народжуваності, смертності та природного приросту в різних областях України.

Укажіть риси подібності та відмінності. Зверніть увагу на причини великих контрастів у природному прирості західних і східних областей.

Які причини зумовлюють такі розходження?

Учитель інформатики. Для цього вам потрібно відкрити файл “Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності, природного приросту в Україні”. Зверніть увагу на примітки внизу таблиці.

Загальні коефіцієнти народжуваності та смертності, природного приросту в Україні

Область

Народжені

Померлі

Природний приріст

Україна

9,1

15,9

-6,8

Автономна Республіка Крим

9,0

14,9

-5,9

Вінницька

9,1

16,7

-7,6

Волинська

12,0

14,3

-2,3

Дніпропетровська

9,0

16,8

-7,8

Донецька

8,6

17,3

-9,7

Житомирська

9,9

18,0

-8,1

Закарпатська

12,4

12,3

0,1

Запорізька

8,6

16,1

-7,5

Івано-Франківська

10,8

12,8

-2,0

Київська

9,0

17,4

-8,47

Кіровоградська

8,7

18,0

-9,3

Луганська

7,3

17,7

-10,4

Львівська

10,2

13,0

-2,8

Миколаївська

9,0

16,1

-7,1

Одеська

9,7

15,9

-6,2

Полтавська

7,5

18,2

-10,7

Рівненська

12,6

13,4

-0,8

Сумська

7,2

18,5

-11,3

Тернопільська

10,0

14,2

-4,2

Харківська

8,0

16,2

-8,2

Херсонська

9,1

15,3

-6,2

Хмельницька

9,1

16,3

-7,2

Черкаська

7,8

17,8

-10,0

Чернівецька

10,8

13,0

-2,2

Чернігівська

7,5

20,4

-12,9

Київ

9,7

10,6

-0,9

Севастополь (міськрада)

9,8

14,4

-4,6

Примітки. Червоним кольором виділено області, де народжуваність менша за смертність на десять і більше осіб на 1 тис. жителів; синім кольором виділено області, в яких народжуваність менша за смертність на п’ять і менше осіб на 1 тис. жителів.

Учень. Демографічні процеси в Україні характеризуються низьким рівнем народжуваності, високою смертністю та негативним природним приростом, у країні відбувається депопуляція. На це впливає екологічна ситуація. До числа з високою смертністю належать області, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, як для Чернігівської, так і для Сумської, Житомирської та Київської обл. характерні високі показники смертності. Складна екологічна ситуація характерна і для деяких індустріальних центрів сходу України.

Учень. Наша держава проводить політику, спрямовану на підвищення народжуваності, зокрема збільшення грошових виплат у разі народження дитини.

4). Трудові міграції. Метод “Коло ідей”

Учитель географії. Офіційно рівень безробіття в Україні становить близько 4 %. Але при цьому не враховується часткова зайнятість, приховане безробіття та вимушена трудова міграція.

За деякими оцінками, до 5 млн. громадян України працює за кордоном, причому значна частина працює нелегально, виконуючи низькокваліфіковану роботу.

Завдання. Застосовуючи модель “Коло ідей”, обговоріть плюси й мінуси трудової міграції з території України, зробіть відповідні позначки (+ або -) до кожного із варіантів відповіді. Зробіть висновок (самостійна робота).

Учитель інформатики. Для цього “мінуси” трудової міграції виділіть червоним кольором і поставте позначку (-), а “плюси” трудової міграції залишіть чорним кольором і поставте позначку (+).

Приплив капіталу через кордон – мігранти переводять в Україну значні кошти, зароблені в інших країнах. (+)

Послаблення інтелектуального і трудового потенціалу країни – вона втрачає трудові ресурси, готові до виробничої діяльності. (-)

Підвищення культури виробництва, набуття досвіду роботи в більш розвинених країнах і подальше перенесення його в Україну. (+)

Бюджетні кошти, витрачені державою на підготовку кваліфікованих кадрів, “працюють” на економіку інших держав. (-)

Досвід господарського й політичного життя, характерний для демократичних країн із ринковою економікою. (+)

Вікові та статеві диспропорції – найбільш рухливою частиною населення є працездатне населення. (-)

Багато мігрантів змушені працювати за кордоном з порушенням місцевих законів, нерідко їх депортують з країн. (-)

Учень. Немає сумнівів, що якби ці трудові ресурси знайшли можливість докласти свої сили в Україні та одержували б за це гідну зарплату, то вони залишилися б у країні і працювали б на її економіку.

5). Розміщення населення. Метод “Творча лабораторія”

Учитель географії. Населення України розміщено по території нерівномірно, середня густота – близько 77 чол./км2.

Завдання. У результаті аналізу карти зробити висновок про розміщення населення. Назвати причини нерівномірного розміщення населення на території України.

Причини

1. Історичні умови заселення.

2. Природні умови. Багато лісів, річок, родючих грунтів сприяли заселенню Середнього Придніпров’я.

3. Розвиток торгових шляхів сприяв виникненню давніх міст: Києва, Чернігова, Львова, Луцька.

4. Індустріалізація Донбасу та південного Придніпров’я почалась зі зростання гірничодобувної промисловості, транспорту.

5. Спеціалізація окремих областей господарства – це трудомісткі галузі сільського господарства, галузі точного машинобудування.

6. Природний приріст і міграції.

7. Екологічні умови.

6). Урбанізація. Метод “Проблемне питання”

Учитель географії. Процес підвищення ролі міста в житті суспільства, зростання чисельності міського населення, поширення міського рівня життя називається урбанізацією. Рівень урбанізації – це частка міських жителів у загальній кількості населення країни, виражена у відсотках.

Завдання. Проаналізувати діаграму зміни відносної кількості міського та сільського населення.

Співвідношення кількості міського та сільського населення України, %

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Учень. Дані останніх переписів населення свідчать, що за останні роки спостерігається значне скорочення темпів приросту міського населення України.

Питання. Якою є суть урбанізації і які соціально-економічні проблеми виникають у результаті цього процесу? Як ви оцінюєте розвиток великих міст – як позитивне чи негативне явище?

Учень. Місто можна розглядати як групу факторів, що спричинюють або стимулюють зміни навколишнього середовища. Найбільших масштабів забруднення досягло у великих промислових центрах, де багато заводів і фабрик у процесі своєї діяльності викидають в атмосферу тверді, наприклад пилові частки, і газоподібні речовини.

В Україні п’ять міст-мільйонерів, для них характерні ті самі проблеми, що й для інших великих міст світу.

Кривий Ріг – відомий не лише в Україні, але й у Європі завдяки великим покладам залізної руди. Наше місто є металургійним серцем України. Одним із найбільших підприємств є ВАТ “Міттал Стіл Кривий Ріг”, гірничозбагачувальні комбінати, шахти. Також стрімкого розвитку набуває будівельна індустрія, галузі легкої та харчової промисловості.

Але Кривий Ріг не лише промисловий гігант. Місто відоме ще й культурними та історичними пам’ятками. Серед яких: “Краєзнавчий музей”, “Будинок Молоді”, Драматичний театр ім. Шевченка, творчий колектив “Академія руху” – відомі і знані в Україні та за її межами. Справжньою перлиною Кривого Рогу є ботанічний сад.

У нашому місті дбають і про майбутнє. Технічний університет, Педагогічний університет, Економічний інститут є справжніми навчальними центрами

7). Гра “Міські і сільські жителі”

Діти розподіляються на дві групи. Представники кожної групи повинні описати особливості життя і побуту в місті й селі, охарактеризувати екологічну ситуацію, показати переваги своїх населених пунктів, щоб переконати в доцільності переїзду.

IV. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Учні виконують тестові завдання на комп’ютері, підготовлені за допомогою програми Microsoft Excel. Учням дається запитання, на яке пропонується три варіанти відповіді (a, b, c), один з яких правильний. Правильна відповідь виокремлюється за допомогою лівої кнопки миші. Завдання розподілені на два варіанти. У шаховому порядку учні виконують І та відповідно ІІ варіанти.

Варіант І

1. Що таке демографія?

2. Що таке густота населення та як її обчислити?

3. Що таке діаспора?

4. Що таке еміграція?

5. Що таке імміграція?

6. Що таке сальдо міграції?

7. Що таке депопуляція?

8. Що таке вікова структура?

9. Що таке статева структура?

10. Що таке система розселення?

Варіант ІІ

1. Що таке природний приріст?

2. Що таке місто?

3. Що таке урбанізація?

4. Які види міграцій існують?

5. Що таке агломерація?

6. Що таке етнос?

7. Що таке безробіття?

8. Що таке нація?

9. Що таке трудові ресурси?

10. Виберіть міста-мільйонери.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ - Плани-конспекти уроків по географії