НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА МАТЕРИКА

УРОК 60. НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА МАТЕРИКА

Навчальна мета: формувати знання про населення материка, його кількість, расовий та етнічний склад, розміщення по території; ознайомити з сучасною політичною картою Євразії; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати населення материка за тематичними картами атласа.

Обладнання: політична карта Євразії, ілюстративні матеріали представників різних рас та народів, що проживають в Євразії, підручники, атласи.

Основні поняття: раси, народжуваність, густота

населення, народи, держава, міське населення, сільське населення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Гігантські розміри Євразії вплинули не тільки на природу, але й на особливості народів, які віддавна освоювали територію материка. Євразія не тільки найбільший, але й найбільш населений материк. Тут проживає понад 4,4 млрд. осіб – більш ніж 3/4 усіх жителів нашої планети! У Євразії розташовані найбільші за кількістю населення країни світу і країни-“карлики”, найменші з яких можна обійти пішки за кілька годин!

Серед 100 країн Євразії є як економічно розвинені, так і найбідніші країни світу. Євразія – колиска найдавніших цивілізацій. Саме на її території, на думку багатьох учених, виникли перші держави. Світові релігії – християнство, іслам, буддизм – також зародилися в Євразії. Навряд чи десь ще, крім Євразії, можна зустріти таку розмаїтість народів, мов, культур, рівнів, форм і укладів життя людей. Охарактеризуємо населення Євразії, використовуючи знання та уміння, набуті під час вивчення інших материків.

III. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Згадайте з курсу історії назви давніх цивілізацій, що існували на території Євразії. Покажіть на карті райони їхнього розміщення.

– Порівняйте кількість населення Євразії з кількістю населення інших континентів.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. раси й народи

Євразія – батьківщина двох основних людських рас – європеоїдної та монголоїдної. Європеоїди становлять 45 % населення материка. Вони представлені двома головними гілками: північною та південною. Представники північної гілки – світлошкірі й світловолосі, переважають у північній частині Європи. Представники південної гілки проживають на півдні Європи, у Південно-Західній Азії, на півострові Індостан. Монголоїди становлять близько 37 % усього населення материка. Вони населяють Східну, Південно-Східну Азію, частково Північну, Центральну та Середню Азію. Масове переселення монголоїдів на захід призвело до виникнення проміжних рас між монголоїдами та європеоїдами. На півдні Індостану, острові Шрі-Ланка й у Південно-Східній Азії проживають представники змішаної монголоїдно-австралоїдної раси. Протягом останніх десятиліть Європа і Азія перетворилися на осередки масового притоку переселенців, у тому числі із країн Африки.

За мовними ознаками більша частина народів Євразії належить до індоєвропейської, китайсько-тибетської, малайсько-полінезійської мовних сімей.

2. Особливості розміщення населення

На території Євразії населення розміщене вкрай нерівномірно. Поряд із незаселеними просторами великі території в межах материка мають найвищу на Землі густоту населення. У Монако, маленькій державі на узбережжі Середземного моря, густота населення найвища у світі – 15 321 осіб на 1 км2.

Робота з картою

Визначення районів Євразії з найбільшою й найменшою густотою населення. Пояснення причин нерівномірного розміщення населення на материку.

Приріст населення материка здійснюється переважно за рахунок азіатських країн, для яких характерні високі показники народжуваності.

3. Політична карта Євразії

Найбільші за площею держави Євразії – Росія, Китай, Індія, Казахстан. За кількістю населення абсолютними лідерами є Китай і Індія. У кожній із цих країн кількість населення перевищує 1 млрд. жителів. У Євразії є сім “карликових” держав: Андорра, Мальта, Монако, Ліхтенштейн, Сан-Маріно та Ватикан. Вони розташовані в Європі, Сінгапур – в Азії.

Найбільш економічно розвинені країни розташовані в Західній Європі, серед них є й світові лідери, зокрема Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. В Азії найбільш розвиненою країною є Японія. Інші держави є такими, що розвиваються, але ступінь їхніх економічних досягнень різний. Значних успіхів в економічному розвитку досягли Китай, Індія, Південна Корея, Сінгапур.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Географічний практикум

1. Позначте на контурній карті найбільші за площею й кількістю населення держави Євразії та іх столиці.

2. Охарактеризуйте географічне положення однієї з країн Євразії (за вибором). Результати занесіть у таблицю:

План характеристики

Характеристика

У якій частині Євразії знаходиться

Із якими державами межує

Якими морями омивається

Приблизна довжина із заходу на схід та з півночі на південь

Столиця та її географічні координати

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Використовуючи додаткові джерела географічних знань, підготувати повідомлення за темами: “Видатні цивілізації Європи та Азії”, “Євразія – колиска світових релігій”, “Культура та звичаї народів Європи і Азії”.

– Об’єднатися в групи, принести папір А3, маркери, фломастери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА МАТЕРИКА - Плани-конспекти уроків по географії