Наша країна

ТЕМА: МИ УКРАЇНЦІ

UNIT 10. WE ARE UKRAINIANS

УРОК 109 (4-5)

Підтема: Наша країна – Україна.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Продовжувати формувати навички аудіювання.

Розвивати вміння усного мовлення.

Розширювати кругозір учнів, їхні знання про рідну країну.

Виховувати любов до Батьківщини.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для аудіювання “True or False” (HO).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми

та мети уроку.

Т: Hello, everyone! We continue discussing the topic “Our Country – Ukraine”.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 3 а, b (с. 149).

Учні складають словосполучення та речення з ЛО теми. Конкурс на найдовше правильне речення.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель перевіряє наявність словникової роботи в учнів.

2) РЗ, впр. 3 (с. 106).

Т: Please, show me your Fact Files. Was it difficult to make them? Read the information about Ukraine.

Учитель пропонує двом-трьом учням прочитати свої “візитні картки” країни.

Vocabulary Practice

2. Тренування у вживанні вивченої лексики.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 106).

Учні

письмово виконують вправи в робочих зошитах, потім перевіряють роботи сусідів по парті. Учитель називає правильні відповіді.

Speaking

3. Тренування учнів в усному мовленні за темою.

1) Підготовка учнів до переказу тексту.

Впр. 4 (с. 149).

Учні працюють у парах: вставляють потрібні слова, потім читають один одному текст, який є резюме теми “Україна”.

2) Тренування учнів у переказі тексту.

Впр. 5 (с. 149).

“Snowball Retelling”: перший учень починає переказувати текст, другий повторює переказ першого та продовжує розповідь, третій учень повторює перекази першого й другого і завершує розповідь.

Listening Comprehension

4. Подання тексту для аудіювання. “Ukrainian National Symbols”.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: You will listen to the text “Ukrainian National Symbols” and answer the questions. Look at the blackboard. Those are the questions for you to answer.

На дошці записані запитання, на які треба відповісти після аудіювання.

When was the word “Ukraine” first mentioned?

What colour is our national flag?

What is the meaning of Golden Trident?

Who is the author of our national anthem?

Учні читають запитання, учитель пропонує їх перекласти.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учитель читає текст, учні слухають і працюють з роздавальним матеріалом (НО).

UKRAINIAN NATIONAL SYMBOLS

Ukraine has got a long history. The word Ukraine was first mentioned in the 12th century. It was a geographical name for the land in the south of Kyivan Rus.

In old times the Ukrainian people used the blue and yellow colours in their national symbols. The colours of our flag are blue and yellow. Some people say that they are the colours of the golden sun and cloudless blue sky.

The Golden Trident is our state emblem. It is the symbol of the Holy Trinity.

The anthem of Ukraine “She lives on our Ukraine” was written and put to music by Verbytsky and Chubinsky in the 19th century.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

Учні працюють з картками і позначають, відповідають чи ні речення змісту тексту. По закінченні роботи вчитель збирає картки на перевірку.

НО:

Say if the sentences are true or false.

True

False

1.

The word Ukraine was first mentioned in the 15th century.

2.

It was the name for the northern land in Kyi van Rus.

3.

The colours of our flag are blue and yellow.

4.

Our state emblem is the Trident.

5.

The anthem of Ukraine was written and put to music in the 19th century.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 107), прочитати текст про свята в Україні.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Учні прослуховують жарт і відповідають на запитання вчителя.

Т: We have worked much. Let us rest a bit. Listen to a joke.

Teacher: Where was the Declaration of Independence signed?

Student: At the bottom, sir.

Did you understand the joke? Who will try and render it in Ukrainian?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Наша країна - Плани-конспекти уроків по англійській мові