НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА – ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

3.2. НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА

Пара, яка перебуває в динамічній (рухомій) рівновазі зі своєю рідиною, називається насиченою парою.

Динамічна рівновага настає тоді, коли швидкість пароутворення стає однаковою зі швидкістю конденсації. Якщо випаровування переважає над конденсацією – пара ненасичена.

Графік залежності тиску від температури для насиченої і ненасиченої пари зображений на рис. 11, а.

АВ – насичена пара; залежність р від Т нелінійна, оскільки від Т залежить концентрація молекул насиченої пари.

ВС – ненасичена пара, або ідеальний газ;

НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА   ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

Графік залежності густини рідини та її насиченої пари від температури зображений на рис. 11, б.

НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА   ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ

Рис. 11

Криві зливаються, якщо Т = Тк, де Тк – критична температура.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

НАСИЧЕНА І НЕНАСИЧЕНА ПАРА – ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ - Довідник с фізики