Натрій і Калій – ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Натрій і Калій

Поширеність у природі

Зі сполук лужних металів широко розповсюджені в природі лише сполуки Натрію й Калію. У вигляді простих речовин у природі вони не зустрічаються, тому що занадто активні.

Найважливішими природними сполуками Натрію й Калію є: натрій хлорид (NaCl), натрій сульфат – мірабіліт (Na2SО4 ∙ 10Н2О), сильвініт (NaCl ∙ KCl), карналіт (KCl ∙ MgCl2 ∙ 6Н2О). Сполуки інших лужних металів зустрічаються

дуже рідко. Францій отриманий штучно в ядерних реакціях.

Добування натрію й калію

Лужні метали надзвичайно активні і є найсильнішими серед відомих відновників, тому електроліз водних розчинів солей цих металів не призводить до добування самих металів, а лише до утворення лугів. Прості речовини добувають електролізом розплавів їхніх галогенідів, найчастіше – хлоридів, що утворюють природні мінерали. Металічний натрій у промисловості добувають електролізом розплаву натрій хлориду з інертними (графітними) електродами.

Фізичні властивості натрію й калію

Натрій і калій – сріблясто-білі метали,

що мають добру електропровідність; м’які, легші від води (плавають на її поверхні, реагуючи з нею).

Хімічні властивості натрію й калію

Натрій і калій активно взаємодіють із галогенами:

Натрій і Калій   ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

На повітрі натрій і калій активно згорають. Причому продуктом реакції є не оксиди, а пероксиди або надпероксиди:

Натрій і Калій   ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Як і всі лужні метали, натрій і калій активно взаємодіють із водою з утворенням водню та відповідних лугів. Калій найчастіше при такій взаємодії вибухає:

Натрій і Калій   ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ

Застосування сполук натрію й калію

Натрій та його сплав з калієм застосовують як рідко-металеві теплоносії. У металургії натрійметричним методом добувають низку тугоплавких металів, а відновлюючи натрієм КОН, виділяють калій. Окрім того, натрій використовують як зміцнювальну добавку свинцевих сплавів. В органічному синтезі натрій використовують для добування багатьох речовин. Він слугує також каталізатором при добуванні деяких органічних полімерів. Із ртуттю натрій утворює твердий сплав – амальгаму натрію, яку іноді використовують як більш м’який відновник замість чистого металу. Натрій гідроксид застосовують для очищення продуктів переробки нафти, у миловарній, паперовій, текстильній та інших галузях промисловості, а також при виробництві штучного волокна.

Калій потрібен у значній кількості для живлення рослин, тому його широко використовують як добриво у вигляді нітрату. Поташ К2СО3 використовують при виробництві скла та рідкого мила.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Натрій і Калій – ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ - Довідник з хімії