Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

Нумерація чисел у межах мільйона
Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

Числа, які використовують під час лічби, називають натуральними.

Якщо натуральні числа розмістити так, щоб кожне наступне число було на 1 більше за попереднє, то дістанемо натуральний ряд чисел:

1, 2, З,4, 5 ,6 ,7 ,8 , 9, 10,11,12, 13, 14, 15,…

Найменше натуральне число 1.

Найбільшого натурального числа не існує. Після будь-якого великого натурального числа можна записати число на 1 більше, і так продовжуватиметься нескінченно.

Натуральний

ряд чисел нескінченний.

Число 0 не є натуральним числом.

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

У десятковій системі числення десять одиниць одного розряду складають одну одиницю наступного за ним розряду: десять одиниць – десяток, десять десятків – сотню, десять сотень – тисячу і т. д.

У десятковій системі числення одна й та сама цифра має різні значення залежно від того, на якому місці вона стоїть.

Порівняємо числа на екрані планшета. Як зміниться число, якщо в його записі справа приписати один нуль? Два нулі? Три нулі?

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

У записі першого числа міститься один розряд

чисел, і цифра п’ять позначає п’ять одиниць. У другому числі – два розряди чисел, цифра п’ять, записана на другому місці справа, позначає п’ять десятків. Це означає, що друге число збільшилося у 10 разів. Міркуючи так само, робимо висновок, що число 500 збільшилося порівняно з числом 50 у 10 разів, а порівняно з числом 5 – у 100 разів.

Значення цифри в записі числа залежить від того, яке місце (позицію) вона займає. Якщо цифру переставити на 1 місце вліво, то її значення збільшується в 10 разів, а якщо на 1 місце вправо, то її значення зменшується в 10 разів.

Кожне натуральне число можна розкласти на суму розрядних доданків, або розрядних чисел:

34257 = 30000 + 4000 + 200 + 50 + 7.

Такий розклад для кожного числа єдиний.

Щоб дізнатися, скільки всього в числі одиниць, треба назвати все число:

У числі 72453 – 72453 одиниці.

Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, треба відкинути останню цифру числа (розряд одиниць):

У числі 72453 – 7245 десятків.

Щоб дізнатися, скільки всього сотень у числі, треба відкинути останні дві цифри (розряд одиниць і розряд десятків):

У числі 72453 – 724 сотні.

Щоб дізнатися, скільки у числі тисяч, відкидають останні три цифри (розряди одиниць, десятків і сотень):

У числі 72453 – 72 тисячі.

175. Кожний ряд чисел продовж іще 5 числами.

1) 45, 46, 47, …

2)34567, 34568, 3 4569, …

3)1 24006, 1 24007, 1 24008, ….

176. Визнач, скільки всього десятків у кожному числі.

80, 800, 8000, 80000, 800000.

177. Скільки всього тисяч у кожному числі?

560678, 90 0999, 5 6000, 45 873, 3 41134.

178. Розклади на розрядні доданки числа.

456 789, 70100, 8 916, 80080, 13071.

179. Обчисли.

10000 + 2000 + 10 + 3 100000 + 3000 + 20

6000 + 300 + 1 90000 + 900 + 9

180. Обчисли.

34567 – 567 2106 – 100

800168 – 800 000 55160 – 5000

345 261 – 40000 604001 – 600000

181. Порівняй і розв’яжи задачі.

1) На складі було 567 кг крупів. 90 кг крупів відвезли до магазину. Скільки кілограмів крупів залишилося на складі?

2)

Овочі

Було

Продали

Залишилося

Морква

Цибуля

238 кг 357 кг

41 кг 63 кг

182. Пригадай, що таке радіус і діаметр. Визнач радіус кола з центром О. Обчисли його діаметр.

Накресли таке саме коло у зошиті.

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

183. Не вимірюючи радіусів, скажи, у якого кола він більший – у внутрішнього чи зовнішнього.

Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення

184. Розклади на розрядні доданки числа.

45 703, 605107, 567, 601049.

185. На 7 однакових плащів прикріпили 42 кнопки. Скільки кнопок знадобиться для 11 таких плащів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Натуральні числа. Натуральний ряд чисел. Десяткова система числення - Математика