Науково-технічна політика

Політологічний словник

Науково-технічна політика – організаційна діяльність у сфері науки і виробництва, яка полягає у визначенні критеріїв, принципів, цілей наукової та науково-технологічної діяльності. Важливим завданням науково-технічної політики є формування системи пріоритетів планування наукової та техніко – технологічної діяльності, порядку використання науково-технічного потенціалу та відповідних фінансових ресурсів. Основна мета Н.-т. п. – організація ефективного і прогресивного функціонування науки і виробництва.

Ефективність розвитку науки оцінюється за різними критеріями, відповідно до основних функцій науки. Основна функція науки – гносеологічна, тобто вироблення нових знань для суспільства. Друга функція – забезпечення техніко-технологічного розвитку виробництва для забезпечення функціонування суспільства відповідно до сучасних вимог. Проте розвиток виробництва базується ще на винахідницькій діяльності, певною мірою пов’язаній з науковою діяльністю, та на емпіричних дослідженнях, необхідних для визначення і артикуляції потреб суспільства. Як і в політиці загалом, в Н.-т. п. важливе місце посідає вплив на
неї суб’єктів політики в боротьбі за власні інтереси, поставлені цілі і завдання.

Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997; Пріоритети воєнно-технічної політики України і основні напрями її реалізації / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Д., 1997. – (Воєнна безпека; Вип. 7).

А. Панібудьласко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Науково-технічна політика - Довідник з політології