Навчальні програми для підтримки навчання біології

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН)

Урок 26

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Мета:

– навчити використовувати програму “Загальна біологія, 10 клас” для засвоєння знань учнями на прикладі вивчення теми “Будова та властивості тканин тварин”;

– розвивати навички роботи з програмою, допоміжною літературою; розвивати вміння грамотного вибору ключових моментів теми;

– формувати свідоме ставлення до набуття знань, виховувати інтерес до біології як до науки.

Тип уроку: комбінований.

ХІД

УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Повторення основних понять:

– різновиди програм навчального призначення;

– призначення навчальних програм;

– вікно навчальної програми;

– основні управляючі елементи вікна під час пошуку інформації за допомогою навчальних програм;

– основні управляючі елементи вікна під час діагностування та контролю знань

II. Оголошення завдань уроку

Учитель. Сьогодні ми з вами повинні за допомогою програми “Загальна біологія” навчитись

– знаходити потрібну інформацію (основні поняття: тканина, види тканин);

– вивчити за

допомогою комп’ютера будову тканини тварин;

– здійснити контроль отриманих знань, відповівши на запитання.

III. Вивчення вікна програми “Загальна біологія”

(учні працюють у групах по двоє)

1. Запуск програми “Загальна біологія, 10 клас”.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

2. Відкрити “словник” у програмі, знайти визначення тканини, записати у зошит алгоритм виконання цієї вправи з використанням термінології.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

3. Відкрити в програмі розділ “Епітеліальні тканини”. Переглянути багатошаровий, одношаровий, війчастий епітелії та особливості їх будови, їх функції.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

4. Відкрити розділ “М’язова тканина”, переглянути та заповнити схему.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

5. Вивчення розділу “Нервова тканина”. Перегляд різних типів нервових клітин, особливостей їх будови та функції.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Які управляючі елементи використовувались для виконання дій?

6. Відкрити в програмі розділ “Тканини внутрішнього середовища”, вивчити особливості побудови різних видів сполучної тканини та їх функції, місцезнаходження в організмі, заповнити схеми:

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

Навчальні програми для підтримки навчання біології

VI. Закріплення матеріалу

1. Заповнити таблицю.

Тип тканини

Будова

Властивості

Функції

Алгоритм знаходження інформації за допомогою комп’ютера

2. Відповісти на запитання тесту програми.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

3. Виконати завдання лабораторної роботи № 7.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

4. Знайти біографії вчених, які вивчали будову тканини тварин.

Навчальні програми для підтримки навчання біології

V. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Учням пропонується закінчити речення “Сьогодні, працюючі на уроці, я зрозумів…”

VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення:

1. Про вчених, які займались створенням програмного забезпечення для комп’ютера.

2. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Навчальні програми для підтримки навчання біології - Плани-конспекти уроків по інформатиці