НАВІЮВАННЯ (СУГЕСТІЯ)

Культурологічний словник

НАВІЮВАННЯ (СУГЕСТІЯ) (лат. suggestio, suggero – навіюю, раджу) – у загальному розумінні – будь-який психічний вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ, переконування), що має за мету актуалізацію або зміну певних установок, ціннісних орієнтацій чи вчинків. У людини, яка виступає об’єктом Н., усупереч (а іноді і проти) її волі і свідомості виникають певні уявлення, судження, вчинки. У вужчому розумінні Н. – психічний вплив на людину, яка перебуває у стані гіпнозу. Об’єктом Н. може бути як окрема людина, так і групи людей. Використовується в медичній практиці (психотерапія), у розв’язанні деяких питань навчання і виховання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАВІЮВАННЯ (СУГЕСТІЯ) - Культурологічний словник