Наземно-повітряне середовище життя організмів

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 2 Планета Земля як середовище існування живих організмів

§45. Наземно-повітряне середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

– називати середовища життя організмів;

– наводити приклади мешканців наземно-повітряного середовища життя;

– наводити приклади пристосувань організмів до життя в наземно-повітряному середовищі.

Різноманітність середовищ життя. Організми живуть у різних середовищах: наземно-повітряному, водному та грунтовому (мал.

150). Кожне з них має свої особливості умов існування: освітленість, температуру, зволоженість, наявність повітря.

Життя організмів у наземно-повітряному середовищі пов’язане із земною поверхнею та повітрям.

Наземно повітряне середовище життя організмів

Мал. 150. Середовища життя організмів: а – наземно-повітряне; б – водне; в – грунтове

Безперервне перебування організмів у повітрі неможливе. Комахи і птахи певний час використовують повітряні течії для переміщення, а потім шукають опору на земній поверхні.

Життя організмів у водному середовищі – це життя в різних водоймах планети від маленьких струмків до

океанів. Грунтовим середовищем є грунт – верхній родючий шар Землі.

Розрізняють наземно-повітряне, водне та грунтове середовища життя.

Особливості наземно-повітряного середовища. У наземно-повітряному середовищі достатньо світла і повітря. Проте зволоженість і температура повітря дуже різноманітні. Болотисті території мають надмірну кількість вологи, у степах її значно менше. Відчутними є добові і сезонні коливання температури.

Пристосування організмів до життя в умовах різної температури і зволоженості. Найбільше пристосувань організмів наземно-повітряного середовища пов’язано з температурою і вологістю повітря. Тварини степу (скорпіон, павуки тарантул і каракурт, ховрахи, миші полівки) ховаються від спеки в нірках. Від спекотних променів Сонця рослин захищає посилене випаровування води листками. У тварин таким пристосуванням є виділення поту.

З настанням холодів птахи відлітають теплі краї, щоб весною знову повернувся на місце, де народилися і де дадуть потомство.

Особливістю наземно-повітряного середовища в південних областях України чи в Криму є недостатня кількість вологи. Ознайомтеся за мал. 151 з прикладами рослин, які пристосувалися до таких умов.

Наземно повітряне середовище життя організмів

Мал. 151. Рослини, що пристосувалися до існування в посушливих місцевостях: а – кактус; б – миколайчики приморські

Наземно повітряне середовище життя організмів

Мал. 152. Тварини наземно-повітряного середовища

Пристосування організмів до пересування в наземно-повітряному середовищі. Для багатьох тварин наземно-повітряного середовища важливим є пересування по земній поверхні або в повітрі. Для цього в них виробилися певні пристосування, а їх кінцівки мають різну будову. Одні пристосувалися до бігу (вовк, кінь), другі – до стрибків (кенгуру, тушканчик, коник), треті – до польотів (птахи, кажани, комахи) (мал. 152). Вужі, гадюки взагалі не мають кінцівок, тож рухаються, вигинаючи тіло.

Насіння і плоди деяких наземних рослин переміщуються на значні відстані за допомогою вітру або тварин (мал. 153).

До життя високо в горах пристосувалося значно менше організмів, тому що для рослин там замало грунту, вологи й повітря, а для тварин виникають ще й труднощі з переміщенням. Проте деякі тварини, наприклад гірські козли муфлони (мал. 154), здатні рухатися майже вертикально вгору і вниз, якщо є хоч невеликі нерівності. Тому вони можуть мешкати високо в горах.

Наземно повітряне середовище життя організмів

Мал. 153. Пристосування насіння для переміщення на значні відстані

Наземно повітряне середовище життя організмів

Мал. 154. Гірський козел муфлон

Наземно повітряне середовище життя організмів

Цвітіння рясту у весняному лісі

Пристосування організмів до різного освітлення. Одним із пристосувань рослин до різного освітлення є спрямування листків до світла. В тіні листки розташовуються горизонтально: так на них потрапляє більше світлових променів. Світлолюбні пролісок та ряст розвиваються і цвітуть рано навесні. У цей час їм вистачає світла, бо листки на деревах лісу ще не розпустилися.

Пристосуванням тварин до цього чинника наземно-повітряного середовища життя будова і розміри очей. Більшість тварин цього середовища мають добре розвинені органи зору. Так, яструб з висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем.

Упродовж багатьох століть організми наземно-повітряного середовища пристосувалися до впливу його чинників.

Станьте дослідниками природи

Проведіть спостереження за чудовими птахами України лелеками. Ви побачите, як плавно і красиво переміщується цей птах, які великі в нього крила. Зверніть увагу на довгі ноги цих птахів. Спробуйте знайти відповідь на запитання: “До чого пристосувалися лелеки, маючи такі ноги?”

Проведіть спостереження за кількома рослинами наземно-повітряного середовища, а також тваринами, які ведуть лише наземний спосіб життя. Які з розглянутих у параграфі, а також нові пристосування організмів до життя в цьому середовищі вам вдалося виявити?

Наземно повітряне середовище життя організмів

Лелека

Будьте захисниками природи

Майже всім живим істотам потрібен кисень. Його випробують зелені рослини. Запропонуйте заходи зі збереження у вашій місцевості чистоти повітря та підтримки вмісту кисню у його складі.

Перевірка знань

1. Які особливості має наземно-повітряне середовище життя?

2. Як впливають чинники неживої природи на організми в наземно-повітряному середовищі?

3. На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості розкрийте їх пристосування до життя в наземно-повітряному середовищі.

4. Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданнями рубрики “Станьте дослідниками природи”.

5. Обговоріть у групі приклади позитивного і негативного впливу людини на організми наземно-повітряного середовища життя. Намагайтеся, щоб ваш вплив був тільки позитивним.

Пригадайте, що називають розчином, розчинником та розчиненою речовиною, які властивості має вода.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Наземно-повітряне середовище життя організмів - Натурологія