НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВ’ЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Мета: повторити конкретний зміст дії ділення, назви компонентів при діленні, зв’язок множення і ділення; вдосконалювати навички розв’язування задачі, що містять дворазове зменшення чисел на кілька одиниць; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота в парах за табелем-календарем

Учні ставлять одне одному запитання за табелем-календарем.

3. Гра “Допоможіть Сові розв’язати

кругові приклади”

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

4. Фронтальне опитування

– Як називаються числа при додаванні?

– Як знайти невідомий доданок?

– Як називаються числа при відніманні?

– Як знайти невідоме зменшуване?

– Як називаються числа при множенні?

– Як знайти невідомий множник?

– Замініть у виразах дію додавання множенням.

4 + 4 + 4 + 4

13 + 13 + 13 + 15

7 + 7 + 7 + 7 – 2

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо назви чисел при діленні; розглянемо зв’язок дій множення і ділення; будемо розв’язувати прості задачі на ділення.

IV.

РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повторення матеріалу, пов’язаного з діленням і множенням

1) Робота з геометричним матеріалом (с. 20, завдання 123).

– Скільки потрібно паличок, щоб скласти 6 окремих трикутників?

Для допитливих

– Яку найменшу кількість паличок треба взяти, щоб скласти 6 трикутників?

– Накресліть їх.

2) Робота над задачею (с. 20, завдання 124).

– Скільки було рукавичок?

– По скільки штук їх розклали?

– Скільки пар рукавичок вийшло?

– Як це записати за допомогою виразу? (8 : 2 = 4)

– Яку дію виконали? (Ділення)

2. Робота за таблицею (на дошці)

Ділене

Дільник

Частка

12

: 3

= 4

– Пригадайте назви чисел при діленні.

– Назвіть числа в рівності 18 : 3 = 6

– Вираз 18:3 також називається часткою чисел 18 і 3.

3. Зв’язок дій ділення і множення (с. 21, завдання 126)

– Розгляньте малюнок і поясніть, як за ним склали вираз на множення і два вирази на ділення.

– Назвіть числа в рівностях.

– Порівняйте рівність із множенням з рівностями з діленням.

– Що дістанемо, якщо добуток двох чисел поділимо на один з множників? (Другий множник)

Для допитливих

Якщо а – b = с, то чому дорівнює с : а? с : b?

4. Самостійна робота (с. 21, завдання 127)

– З кожної рівності на множення складіть по дві рівності на ділення.

– Як знайти невідоме ділене? дільник?

5. Розв’язування простих задач на ділення

– 16 яблук поділили між 4 дітьми. Скільки яблук дали кожній дитині?

– У 6 банок розлили порівну 18 л води. Скільки літрів води налили у кожну банку?

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею на дворазове зменшення числа на кілька одиниць (с. 21, завдання 129)

Маса 100 л води становить 100 кг, маса 100 л нафти на 10 кг менша, ніж води, а бензину – на 14 кг менша, ніж нафти. Яка маса 100 л бензину?

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

– Про що йдеться в задачі?

– Що треба дізнатися – кількість кілограмів чи літрів?

Диференційоване розв’язування задачі.

Сильніші учні записують розв’язання самостійно виразом.

Усі решта – за допомогою картки-підказки.

1) [ ] – [ ] = [ ] – маса нафти

2) [ ] – [ ] = [ ] – маса бензину

2. Самостійна робота (с. 21, завдання 128)

3. Порівняння виразів

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що повторили на уроці?

– Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

– Перше число 10, а друге число – у 5 разів менше. Знайдіть друге число.

– З прикладу на множення складіть два приклади на ділення.

4 – 5 = 20

2 – 6 = 12

3 – 9 = 27

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 21, завдання 130; 131.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВ’ЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ - Плани-конспекти уроків по математиці