НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Мета: узагальнити знання учнів про практичне застосування зв’язку дій віднімання і додавання для перевірки обчислень; закріплювати вміння обчислювати значення виразів з буквеними даними; знаходити периметр трикутника; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати старанність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра “Хто швидше?”

НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

3. Математичний диктант

– Запишіть

суму і різницю чисел 45 і 20.

– Число 69 зменшити на суму чисел 15 і 3.

– Число 78 зменшити на різницю чисел 27 і 4.

– Число 45 збільшити на суму чисел 7 і 6.

– Число 50 збільшити на різницю чисел 17 і 8.

– На скільки 48 більше, ніж 8?

– Білочка знайшла на гілці 12 горіхів. У дупло вона перенесла лише 9 горіхів, решту загубила. Скільки горіхів загубила білочка?

Відповіді: 65; 25; 51; 55; 58; 59; 40; 3.

4. Фронтальне опитування (с. 12, завдання 70)

– Як називаються числа в рівності 62 – 7 = 55?

– Складіть задачі різного виду за виразом 15 – 8.

– Петрик зібрав 15 білих грибів, а Марічка – на 8 грибів менше.

Скільки грибів зібрала Марічка?

– У коробці лежало 15 рожевих кульок і 8 жовтих. На скільки менше було жовтих кульок, ніж рожевих?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні ми закріпимо знання про дію віднімання, навчимося перевіряти віднімання додаванням, будемо вчитися знаходити вирази з буквеними компонентами, розв’язувати задачі на дві дії, знаходити периметр трикутника.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота за таблицею

Зменшуване

Від’ємник

Різниця

27

– 7

= 20

– Як називаються компоненти при відніманні?

– Вираз 27-7 також є різницею чисел 27 і 7.

2. Складання прикладу на додавання з прикладу на віднімання за зразком (с. 13, завдання 71)

– Що отримали, якщо до різниці додали від’ємник? (Зменшуване)

3. Розв’язування прикладів на віднімання з перевіркою за зразком (с. 13, завдання 72)

Висновок. Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці додати від’ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то розв’язання правильне.

4. Самостійна робота (с. 13, завдання 73)

– Обчисліть і виконайте перевірку.

5. Складання, аналіз, розв’язування задач за короткою умовою (с. 13, завдання 75)

Розв’язання до першої задачі записати виразом самостійно.

Розв’язання

24 + 9 – 13 = 20 (кг)

Перевірка виконаної роботи.

– Складіть умову до другої задачі.

Було – ?

Відрізали – 4 м і 5 м

Залишилось – 12 м

– Складаємо схему: [ ] – 4 – 5 = 12

– Якою арифметичною дією розв’яжемо задачу? (Відніманням)

– Чому? (Відрізали, отже стало менше.)

– Який компонент дії віднімання невідомий? (Зменшуване)

– Як знайти зменшуване? (До різниці додати від’ємник.)

– Назвіть різницю. (12) Від’ємник. (4; 5)

– Отже, щоб знайти, скільки метрів тканини було, треба (12 + 4 + 5).

– Запишіть розв’язання в зошити.

– Зачитайте відповідь.

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами

Пояснення вчителя

– Обчисліть вираз: 24 – 8.

– Знайшовши значення виразу і поставивши знак рівності між виразом і його значенням, що ми одержали? (Рівність)

– Чим відрізняється вираз від рівності? (У цьому записі не може бути знака “=”, а так само знаків “більше” чи “менше” – це буде нерівність.)

– Що спільного у виразі і рівності? (Рівність складається з виразу і числа, чи двох виразів.)

– У даному виразі, замініть від’ємник буквою а. (24 – а)

– Чим відрізняється цей вираз від попереднього? (Попередні вирази складалися тільки з чисел – це числові вирази.)

– Замінивши число буквою, ми одержали буквений вираз. Значення буквених виразів можна знайти, якщо дано значення букви.

– Самостійно задайте значення букви та знайдіть значення даного буквеного виразу.

– Що потрібно зробити, щоб знайти значення буквеного виразу?

Перевірка обчислень.

– Назвіть значення букви і значення буквеного виразу при даному значенні букви.

Висновок. Як бачимо, кожен учень задав букві свого значення, відмінного від інших, і одержав значення буквеного виразу, відмінне від значень інших учнів. Який висновок можна зробити? (Букві можна надавати будь-якого значення. Значення буквеного виразу залежить від значення букви.)

– Таким чином, буквені вирази мають безліч розв’язань при різних значеннях букви. Якщо ми задамо букві 10 значень, буде і 10 розв’язків.

2. Тренувальна вправа (с. 13, завдання 74)

3. Робота над геометричним матеріалом (с. 13, завдання 76)

– Виміряйте довжини сторін та знайдіть периметри трикутників.

– Порівняйте довжини найбільших сторін трикутників.

– Порівняйте периметри трикутників.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 13, завдання 77)

Відповіді: 25; 27; 52; 57; 72; 75.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Як перевірити дію додавання?

– Як перевірити дію віднімання?

– Що таке периметр? Як знайти периметр?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 14, завдання 78; 79.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА - Плани-конспекти уроків по математиці