Назви спиртів – Спирти

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3. Спирти, феноли й етери

Спирти й етери можна розглядати як похідні води, в якій один або два атоми Гідрогену замінено алкільними замісниками. Феноли – похідні ароматичних вуглеводнів, у яких один або кілька атомів Гідрогену ядра бензену заміщені гідроксильною групою – ОН.

Назви спиртів   Спирти

3.1. Спирти

Спирти досить поширені в природі, найвідоміший питний спирт – етанол.

Назви спиртів

Системні назви спиртів утворюють шляхом додавання суфікса – ол до назви відповідного алкану. Насичені одноатомні спирти називають також алканолами.

Приклад.

СН3ОН

Метанол

Одноатомні спирти

СН3СН2ОН

Етанол

Якщо в молекулі сполуки два або більше атомів Гідрогену біля різних атомів Карбону заміщені на дві або більше гідроксильні групи – ОН, то це двохатомний або багатоатомний спирт.

Назви спиртів   Спирти

Приклад. Етан-1,2-діол (етиленгліколь) – двохатомний спирт, пропан-1,2,3-триол (гліцерол) – трьохатомний спирт.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Назви спиртів – Спирти - Довідник з хімії