НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
& 28. НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

346. Прочитайте. Поміркуйте: чи є залежність між написанням не з дієсловами та з дієприслівниками?

1. Не поспішати – не поспішаючи. 2. Не зупинитись – не зупинившись. 3. Нехтувати – нехтуючи. 4. Недочути – недочувши.

Не з дієприслівниками пишуть окремо: не відволікаючись, не виконавши.

Разом із не пишуть лише дієприслівники, утворені від дієслів, які без не не вживаються: ненавидячи – ненавидіти, нехтуючи – нехтувати.

ОРФОГРАМА:

Не з дієприслівником

347.

Прочитайте прислів’я. Поясніть написання не з дієприслівниками.

1. Не піднявшись на гору, не побачиш долини. 2. Говорити, не думаючи,- однаково, що стріляти, не цілячись. 3. Не попрацювавши у спеку, голодуватимеш у холод. 4. Не піднімай вітрил, не знаючи курсу. 5. Риби, не зловивши, не покуштуєш. 5. Не спіймавши птаха, не ладнайся його скубти. 6. Не вміючи, і мухи не впіймаєш. 7. Нехтуючи обов’язки, втрачають відповідальність.

– Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.

348. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки та правильно записані з не дієприслівники.

1. Не станеш жертвою,

сам… зла. 2. Не поцінуєш світла, … . мороку. 3. Не трощи посуду глиняного, … мідного. 4. … нових чобіт, не викидай старих. 5. Якби, … за справу, можна було навчитися, пес став би професором. 6. Честю…, не вбережеш совість. 7. Ворог використовує зрадника, … його.

ДОВІДКА

Не/побачивши, не/придбавши, не/беручись, не/хтуючи, не/справивши, не/навидячи, не/чинячи.

Позначте в словах орфограму “не з дієприслівником”.

349. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте і поясніть значення фразеологізмів. Із двома з них складіть речення, запишіть їх.

1. Не зламавши слова (присяги). 2. Не шкодуючи сил. 3. Не минаючи (не пропускаючи) нагоди. 4. Нехтуючи небезпеку (небезпекою). 5. Не шкодуючи фарб. 6. Не потикаючи носа. 7. Не роблячи погоди. 8. Не знайшовши місця. 9. Не впавши лицем у болото (у багно).

– Обгрунтуйте написання не з дієприслівниками.

Назвіть почуття, які можна передати фразеологізмами не чуючи під собою землі; не моргнувши оком; не знаходячи собі місця. Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

350. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Прочитайте фразеологізми в такій послідовності: 1) такі, що стосуються праці; 2) ті, що стосуються спілкування. Складіть із цими фразеологізмами висловлювання, запишіть їх. Обгрунтуйте написання не з дієприслівниками.

He знаючи втоми; не згадавши словом; не примушуючи себе чекати; не згортаючи рук, не добившись слова; не перебираючи висловів; не розгинаючи спини; не перевівши подиху; не поминаючи лихим словом; не зрушивши з місця.

– Визначте вид ужитих у фразеологізмах дієприслівників.

351. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Тут мужні воїни в смертнім двобої стоять, (не) ступаючи й кроку назад (М. Бажан). 2 (Не) торкайся хліба, рук (не) помивши (Не) протерши очей, (не) дивися у далі. І (не) думай (ні) коли, що ти найвищий, умостившись на мить на чиїмсь п’єдесталі (М. Нагнибіда). 3. Ходить брехня, випинаючись боком, бреше брехня, (не) моргнувши оком (А. Малишко). 4. Лише добро роби не думаючи (Народна творчість).

Позначте в словах орфограму “не з дієприслівником”.

– Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

352. Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів дієприслівники та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Не можна створити нічого не (вкладають) в твір себе (М. Доленго). 2. Не (хиляться) я чесно йду життям (В. Бухало). 3. Я йшов незнайомою дорогою, не (бачать) її, навмання (Григір Тютюнник). 4. Я знав кінець іще не (починати) (В. Самійленко). 5. А треба жити кожним днем не (відкладають) на потім (Б. Крищенко). 6. Життя – така велика ковзаниця. Кому вдалось не (падати) пройти? (Л. Костенко). 7. І правди не (знаходять) в житті до неї серцем я шукав путі (Борис Тен).

– Обгрунтуйте написання не з дієприслівниками.

– Визначте вид дієприслівників.

353. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Грає серце козацькеє, а думка говорить: “Куди ти йдеш, не/спитавшись?” (Т. Шевченко). 2. Приклад Шевченка вчить нас мужніти духом і йти вперед, не/забуваючи, що ми діти великого й незборимого народу (В. Косовський). 3. Отак іти, чола не/остудивши, не/відаючи втоми, вічно йти (В. Коротич). 4. Ми просто йшли, зборовши всі навали, не/відцуравшись рідного гнізда (П. Осадчук). 5. До тих стежок, не/думаючи, йди і клич мене в своїй надії добрій (А. Малишко). 6. Щоліта ми їздимо на Чернечу гору, не/кажучи про березневі Шевченківські дні, коли біля могили збирається пів-України (Д. Петриненко).

– Позначте в словах усі вивчені орфограми.

Запитання і завдання для самоперевірки

– Що таке дієприслівник? Чому він не є самостійною частиною мови?

– Як відрізнити дієприслівник від дієприкметника?

– Які ознаки дієслова має дієприслівник? Які ознаки прислівника?

– Що таке дієприслівниковий зворот? Розкажіть про розділові знаки в реченнях, ускладнених дієприслівниковими зворотами.

– Чи завжди виділяють комами одиничний дієприслівник? Поясніть

– Як утворюють дієприслівники? Накресліть таблицю.

– Як пишемо не з дієприслівником? Наведіть приклади.

– Оберіть з учнів класу групу експертів. Доручіть їй підготувати до інтелектуального змагання з української мови 4-5 запитань з теми “Особливі форми дієслова – дієприкметник і дієприслівник”. Передаючи одне одному уявний мікрофон, по черзі дайте відповіді на кожне з підготовлених експертами запитань.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ - Українська мова