Не з дієприслівниками – Дієприслівник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Не з дієприслівниками

Не з дієприслівниками пишеться окремо, крім тих випадків, коли дієприслівник без Не не вживається або входить до складу префікса Недо-: не Укриваючись, Не розбивши, Не дослухавши до кінця, Але НеВгаваючи, НеЗдужаючи, НеХтуючи, НеНавидячи, НеПокоячись, НеДооцінюючи, НеДописавши.

Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду

Вид

Від якої основи творяться

За допомогою

Яких

суфіксів

Приклади

Недоконаний

Від основи дієслова теперішнього часу

-учи

(від І дієвідміни) – ачи

(від II дієвідміни)

Несуть – несучи

Мріють – мріючи

Лежать – лежачи

Мружать – мружачи

Доконаний

Від основи інфінітива доконаного виду

-Вши

-ши

Збити – збивши

Добігти – добігши

Дієприслівники творяться від дієслівної основи теперішнього часу та від основи інфінітива.

Дієприслівники Недоконаного виду творяться від основ дієслів теперішнього

часу за допомогою суфікса – учи, якщо дієслово І дієвідміни, і суфікса – ачи, якщо дієслово належить до II дієвідміни: Бер-уть + – учи = беручи, слуха Ть + – учи = слухаючи; суш-ать + – ачи = сушачи, СтО Ть + – ачИ = стоячи.

Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи інфінітива за допомогою суфіксів – ши або – вши. Якщо дієслівна основа закінчується на голосний звук, то вживається суфікс – вши, а якщо на приголосний Ши: Прибрати – прибравши, допомогти – допомігши.

Іноді суфікси – ши, – вши можуть мати і дієприслівники недоконаного виду на зразок Бігши, нісши, робивши.

У дієприслівниках, утворених від дієслів на – ся (-сь), після – учи, – ачи, – вши, – ши Зберігається суфікс – сь: Усміхаються – усміхаючись, прокинутись – прокинувшись.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Не з дієприслівниками – Дієприслівник як особлива форма дієслова - Довідник з української мови