Не з різними частинами мови – Частка як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Частка як службова частина мови

Не з різними частинами мови

1. Не є префіксом і пишеться Разом:

А) із будь-якими словами, якщо вони не вживаються без Не: Нероба, нестерпний, нехтувати, непосидючий, ненавидячи, невтямки;

Б) з іменниками, прикметниками та прислівниками, якщо з не утворюються нові поняття з протилежним значенням і їх можна замінити словами, близькими за змістом: Нелюбов (=неприязнь), незгода (=розбіжність), неактивний (=пасивний), неважкий (=легкий), неабияк (=ретельно), невдало (=погано);

В) у

складі префікса Недо-, який означає неповноту ознаки чи дії: Недооцінка, недорослий, недолюблювати, недовиконаний, недобачаючи;

Г) із дієприкметниками, які виконують функцію означення і не мають пояснювальних слів: Непередбачений (випадок), нерозв’язана (задача), незмінюване (слово), неприйняті (закони).

2. Заперечна частка Не Пишеться Окремо:

А) з усіма частинами мови при протиставленні: Не горе, а радість; не поважати, а зневажати; не плутано, а чітко; не чужий, а рідний, але: Ставок невеликий, та глибокий (зіставляються непротилежні ознаки);

Б) із дієсловами, дієприслівниками, числівниками, прийменниками,

сполучниками, частками, з більшістю займенників, деякими прислівниками, а також із незмінюваними присудковими словами: Не вгавати, не вистачати, не гаразд, не до вподоби, не до ладу, не до речі, не досить, не до смаку, не дуже, не зовсім, не інакше, не личить, не має (Дієслово), але немає = нема; не можна, не раз, не слід, не треба, не п’ять, не тоді, не тільки, не мій, не то… не то;

В) із прикметниками, якщо вони мають пояснювальні слова з Ні або Далеко, аж ніяк, зовсім: Нікому не відомий, ні до чого не здатний, далеко не приємний, аж ніяк не новий, зовсім не близький;

Г) із дієприкметниками, якщо вони мають будь-які пояснювальні слова або виконують функцію присудка: Ще не закінчений проект, не допущений до екзаменів студент, не помічені мисливцем сліди, проблеми не вирішені;

Г) зі словами, що пишуться через дефіс: Не по-людськи, не по-українському.

3. Через дефіс пишеться частка Не, уживана як префікс в іменниках – власних назвах: не-Європа, але нефахівець.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Не з різними частинами мови – Частка як службова частина мови - Довідник з української мови