Недепозитні операції банків

Недепозитні операції банків – операції комерційних банків із залучення фінансових ресурсів для надання економічно доцільних кредитів і здійснення інвестування. До Н. о. б. відносять: отримання міжбанківських кредитів; рефінансування в центральному банку; емісію цінних паперів та операції репо. Основне джерело недепозитних ресурсів банку – операції з отримання міжбанківських позик. Федеральна резервна система США надає кредити банкам переказуванням коштів на рахунок банку-позичальника у Федеральному резервному банку відповідного

регіону під надійну заставу, як правило, цінних паперів Казначейства США. НБУ здійснює політику рефінансування комерційних банків через використання кредитних аукціонів, ломбардні кредити та ін. Основою операцій репо є залучення ресурсів від продажу комерційним банком високоліквідних активів, які, згідно з угодою про зворотний викуп (репо), можуть бути викуплені цим банком через визначений термін і за заздалегідь встановленою ціною. В Україні такими активами для комерційних банків є ОВДП, казначейські векселі, депозити-сертифікати НБУ, муніципальні облігації, цінні папери рентабельних компаній. Н. о. б. вигідні
для банку через невисоку ціну залучених ресурсів. Водночас угоди про зворотний викуп забезпечуються здебільшого надійною заставою. Крім того, ці активи банку-позичальника використовуються для застави під операції репо без остаточного вилучення з балансу банку. Сек’юризація активів – перетворення наданих банкам кредитів на відповідне джерело недепозитного залучення ресурсів через випуск цінних паперів власного боргу. Комерційний банк за рахунок залечених праніше коштів надає клієнтам кредити лише під реальну заставу. У разі потреби в залученні додаткових коштів банк об’єднує в один пакет усі документи, що підтверджують внесення відповідних видів застави під надані клієнтам кредити, відтак випускає цінні папери власного боргу, забезпеченням яких є пакет документів під заставу, і дістає можливість залучити кошти на ринку за найнижчою ціною. Отримані кошти використовуються ним для надання нових кредитів і вкладень в інші, дохідніші активи. Погашення випущених облігацій, векселів та інших цінних паперів здійснюється за рахунок кредитних ресурсів, що повертаються після терміну їх використання; продажу позик – через операції продажу права власності банку на якісні короткотермінові кредити іншим банкам у розрахунку на майбутнє підвищення ринкової відсоткової ставки. Банк, що продає позики, зберігає за собою право на обслуговування боргу, отримуючи від позичальників відсоткові платежі та контролюючи терміни платежів в інтересах банку-покупця за відповідну винагороду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Недепозитні операції банків - Економічний словник