Нееквівалентний обмін

Нееквівалентний обмін – обмін товарів, за якого ціни на них відхиляються від ринкової вартості і не забезпечують реалізації втіленої у них суспільно необхідної праці та корисності. Основний фактор Н. о. – встановлення монопольно високих цін і отримання монопольного надприбутку, що дає змогу перерозподіляти створену в суспільстві вартість на користь монополістів за рахунок інших виробників і споживачів цих товарів. В Україні в 90-х XX ст. Н. о. відбувався за т. зв. шокової терапії та лібералізації цін, а також штучного, необгрунтованого підвищення

цін на товари широкого вжитку, з одного боку, і відповідного заниження цін на робочу силу, – з іншого. Це стало важливим чинником збагачення кланово-номенклатурної еліти, первісного нагромадження капіталу й водночас пограбування переважної більшості населення. Така ж ситуація через Н. о. склалася і в міжгалузевих зв’язках, особливо з сільським господарством, внаслідок чого з нього щорічно вилучалось понад 10 млрд грн. Різновид Н. о. – інфляція. Н. о. поширений у сфері зовнішньої торгівлі між розвиненими (представленими передусім ТНК) і слаборозвиненими країнами. За оцінками ООН, втрати слаборозвинених країн через нерівноправний доступ на ринки становили наприкінці 90-х XX ст. щорічно 500 млрд дол. Внаслідок фінансової кризи наприкінці XX ст.

(лише впродовж кінця 1997 – першої половини 1998) з цих країн було вилучено понад 700 млрд дол.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нееквівалентний обмін - Економічний словник