Нематеріальні активи банку

Нематеріальні активи банку – група об’єктів, які не мають матеріально-речового змісту, але є вирішальним чинником привласнення банком прибутку, а отже, визначення вартості. До таких груп об’єктів належать; 1) інтелектуальна власність (наявність ліцензій, інформація про клієнтів, бренд та ін.; див. Ринкова вартість банку)’, 2) майнові права (права володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, природними ресурсами та ін.); 3) відкладені витрати (організаційні витрати, пов’язані з утворенням банку тощо); 4) ділова репутація (вигідне географічне розташування, налагоджена система постачання і збуту, професійний рівень працівників, популярність на ринку та ін.). За сучасних умов Н. а. б. приблизно на 50-60% визначають вартість банку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нематеріальні активи банку - Економічний словник