Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень

Урок 89

Тема. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень

Мета: формувати вміння правильно вимовляти й писати слова з ненаголошеними голосними е, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; вчити добирати перевірні слова; виховувати щирість і доброту.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього

завдання (вправа 119)

– Прочитайте виділені слова і назвіть наголошені склади. Поставте запитання.

– Прочитайте загадку. У якому реченні сховалася відгадка до неї?

2. Хвилинка чистопису

Це оз бо озерце

– Утвори й запиши слова з написаними буквосполученнями. (Відерце, мороз, турбота)

– Визнач наголос у записаних словах.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми й мети уроку

– Добери споріднене слово до слова озерце. (Озеро)

– Яку літеру треба писати після з? Чому? Про це ми й дізнаємося на уроці.

Також ми дізнаємося, як розпізнати слово, правопис якого треба перевіряти,

як грамотно вимовляти ненаголошені голосні в корені, вчитимемось добирати перевірні слова.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота з підручником (вправи 120, 122)

– Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, позначте наголос. (Небо, рибам, озерце, серце)

– Вимовте наголошені звуки.

– Уважно прочитайте правило на с. 53 і запам’ятайте його.

– Правильно вимовте голосні звуки в ненаголошених складах у словах вправи 122. Спишіть слова.

– Якою буквою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]? (Літерою е)

– Якою літерою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]? (Буквою и)

– Як же взнати, коли яку букву писати?

2. Пошукова робота (вправа 125)

– Запишіть у стовпчик назви предметів, зображених на перших двох малюнках. Якщо не знаєте, яку букву писати, – пропустіть її. (Серпи, гриби)

– У другий стовпчик запишіть назви предметів з третього і четвертого малюнків. (Серп, гриб)

– Чи зможете тепер зробити висновок, які букви треба писати у словах першого стовпчика? (Яку букву пишемо в назві одного предмета, таку і в назві багатьох таких предметів.)

– Складіть зі словами серпи, гриби речення і запишіть їх. (Серпи були гострі. Ми ходили в ліс по гриби та ягоди.)

– Прочитайте вголос рядки споріднених слів у вправі 127.

– Поміркуйте, яке слово кожного ряду допоможе нам вставити пропущену букву. (Риба, гречка)

– Чому? (Бо в цих словах пропущені голосні під наголосом, а тому вимовляються чітко.)

– Отже, як дізнатися, яку букву треба писати в ненаголошеному складі? (Змінити слово або дібрати споріднене так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним.)

– Звірте свій висновок з правилом і запам’ятайте його.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Усна колективна робота (вправа 128)

– Написання яких слів не треба було перевіряти? Чому?

– Як можна перевірити написання інших слів? Розгляньмо таблицю. Зверніть увагу, що весна – весни – це не споріднені слова, а лише змінене слово весна (тобто форма цього слова).

2. Коментоване письмо (вправи 124, 126)

Додатково: вправа 125.

VI. Підсумок уроку

– Як перевірити ненаголошений голосний у корені?

– Як треба вимовляти ненаголошений [е]? А [и]?

– Написання яких слів з [е], [и] перевіряти не треба?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Правила на с. 53 і 56, вправа 129.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова в добору спільнокореневих слів. Складання речень - Плани-конспекти уроків по українській мові