Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії

Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробник А

2. Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів

В умовах обмеженості ресурсів, як зазначалося вище, перед суспільством і окремими виробниками виникає проблема вибору з різних альтернативних варіантів використання ресурсів найкращого.

У процесі вибору мають враховуватись такі обмеження (умови):

1) повна зайнятість ресурсів, що, зокрема, виключає ситуацію, коли частина працездатного населення не

може знайти роботу; 2) оптимізація процесу споживання (найповніше задоволення потреб); 3) збереження й охорона навколишнього середовища; 4) здешевлення продукції і послуг; 5) забезпечення перспектив для подальшого розвитку виробництва і споживання.

Для пояснення проблеми вибору при використанні обмежених ресурсів уявімо економіку, що виробляє лише два продукти – верстати та телевізори. Обмежені ресурси можуть одночасно використовуватись у виробництві обох продуктів і, відповідно, перерозподілятися між виробництвами. Результати цього перерозподілу – різні поєднання певних кількостей верстатів і телевізорів

– представлені у таблиці 1.4.1.

Таблиця 1.4.1 Альтернативні варіанти виробництва при повній зайнятості ресурсів

Виробництво (тис. одиниць)

Альтернатива вибору ресурсів

A

B

C

D

E

Верстати

60

55

45

30

0

Телевізори

0

10

20

30

40

Пояснення до таблиці

Існує п’ять варіантів використання ресурсів при відповідній їхній комбінації. Варіант А, наприклад, передбачає, що наявні ресурси використовуються винятково для виробництва верстатів, варіант Е – для виробництва телевізорів. В, С, D є проміжними варіантами використання ресурсів. Зі збільшенням кількості одного виду продукції, що виробляється, частка іншого виду знижується, і навпаки.

Суспільство має прагнути такої комбінації у виробництві верстатів і телевізорів, яка б забезпечила необхідний фонд особистого споживання (телевізори) і водночас фонд виробничого споживання (верстати). Отже, його не можуть задовольнити варіанти А та Е. При остаточному виборі між варіантами В, С, D повинні враховуватись ті обмеження (умови), про які вже йшлося.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів - Економіка