Неозначена форма дієслова (інфінітив) – Дієслово

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.5. Дієслово

Дієслово – частина мови, яка означає дію, стан істоти чи предмета.

Дієсловам властиві категорії виду, стану, часу, числа. Окремі форми дієслів мають категорії роду і відмінка (наприклад, дієприкметник).

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Форма інфінітива на – ти стилістично нейтральна, тому саме вона часто вживається в офіційно-діловому стилі: здійснити, зобов’язати.

Неозначена форма дієслова вживається в таких ділових паперах, як акт, наказ, розпорядження, службовий лист, інструкція, доручення та ін.

Нормативною є форма на – ти, а не – ть:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

Виступать

Виступати

Говорить

Говорити

Запроваджувать

Запроваджувати

Здійснювать

Здійснювати

Наполягать

Наполягати

У ділових паперах потрібно розрізняти правопис слів немає та не має. Наприклад, Комітет не має повноважень… На засіданні немає (тобто відсутній) заступника голови правління.

На жаль, можна почути: дякую Вас – замість правильного дякую Вам.


Неозначена форма дієслова (інфінітив) – Дієслово - Туризм