Неозначені займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Займенник

Неозначені займенники

Неозначені займенники утворюються додаванням до питально-відносних займенників префіксів Де – (дехто, деякий), Аби – (абихто, абичий), Будь – (будь-що, будь-який), хтозна – (хтозна-хто) або суфіксів – сь (хтось, щось), – небудь (скільки-небудь, чий-небудь).

Неозначені займенники відмінюються так само, як питально-відносні, від яких вони утворені.

У неозначених займенниках префікси Будь-, казна-, хтозна – та суфікс – небудь пишуться через дефіс, а префікси Де-, аби – Та постфікс – сь (-ся-) разом.

Якщо неозначені займенники префіксального творення вживаються з прийменником, то прийменник ставиться після префіксів і все сполучення пишеться як три слова: аби з чим, де на чому, будь для кого.


Неозначені займенники – Займенник - Довідник з української мови