Неозначений артикль

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

АРТИКЛЬ

В англійській мові є два артиклі – неозначений (а/ап) та означений (the). Артикль ніколи не вживається самостійно, він завжди стоїть перед іменником (а I the boy) або перед його означенням (а I the little boy).

Вимова артиклів:

Неозначений артикль

§ 1. Неозначений артикль

Неозначений артикль вживається перед злічуваними іменниками в однині у таких випадках:

1. Коли ми називаємо щось або когось вперше або позначаємо приналежність об’єкту до певного класу предметів чи осіб. В цьому

випадку значення артикля інколи можна передати словами “якийсь І один”:

This is an elephant. Once I saw a very big snake. There is a plate on the table. A woman crossed the road. (Якась жінка перейшла дорогу.)

2. Якщо артикль можна замінити словом any (будь-який) та перед іменниками, що мають узагальнююче значення: Take an /any apple. A teacher is a person who teaches.

3. Після слів what (в окличних реченнях): What a clever child!

4. Перед числівниками hundred, thousand та million та іменниками, які означають одиниці виміру, періоди часу і т. п., неозначений артикль може заміняти числівник one: a /one hundred – сто; a /one bottle of milk – пляшка молока; а / one thousand – тисяча; а / one hour later – годиною пізніше

5. В кількісних словосполученнях такого типу: three times a week-три рази на тиждень

6. В сталих виразах (див. також розділ “Прийменник”): to have a talk; a number of… (цілий ряд/певна кількість)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Неозначений артикль - Англійська мова