Непорушності державних кордонів принцип

Політологічний словник

Непорушності державних кордонів принцип – полягає у міжнародно-правовому визнанні існуючих кордонів держав, у відмові від будь-яких зазіхань на ці кордони. Цей принцип є підставою для заперечення територіальної експансії у будь-якій формі. Його значення стає зрозумілим, коли згадати, що в минулому прагнення до захоплення чужих територій, до перекроювання державних кордонів, зазіхання на чужі території, війни між державами вважалися правомірними елементами державної політики. Проблема кордонів особливо значуща для Європейського континенту. Ось чому учасники Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Декларації принципів Заключного акта (1975 р.) зазначили: “Держави – учасники розглядають як непорушні всі кордони одна одної, так само і кордони всіх держав у Європі, і через це вони будуть утримуватися зараз і в майбутньому від будь-яких зазіхань на ці кордони”.

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Непорушності державних кордонів принцип - Довідник з політології