Непохідні й похідні прийменники

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прийменник як службова частина мови

Непохідні й похідні прийменники

За походженням прийменники поділяються на дві основні групи: Непохідні (або первинні) та похідні (або вторинні).

До Непохідних належать давні прийменники, спосіб творення яких визначити важко, а то й неможливо. Це такі прийменники, Як без, до, від (од), з (зі, зо), із (ізо), за, на, над (наді, надо), о (об), під (піді, підо), у (в), по, при, про та ін.

Непохідні Прийменники часто вживаються з кількома відмінковими формами (Під дерево, під деревом., на

дерево, на дереві та ін.).

До Похідних прийменників належать:

А) утворені сполученням непохідних прийменників: Попід, поза, задля, з-за, з-під та інші;

Б) утворені шляхом переходу з інших частин мови (іменників, сполучників): Край, коло, назустріч, близько, вздовж, довкола, навкруги та ін.

Ці прийменники пізнішого походження, найчастіше вони співвідносяться з повнозначними словами, від яких утворилися. Окремі з цих прийменників у реченні можуть виступати то як прислівники чи іменники, то як прийменники. Порівняймо речення: Тихо Навкруги, мертво (М. Коцюбинський) і Хо сидить посеред галяви, а Навкруги його панує мертва, прикра тиша (М. Коцюбинський). У першому реченні слово навкруги – прислівник, у другому – прийменник.

Похідні прийменники вживаються переважно з якимось одним відмінком: Навколо (чого? – Р. В.), Поміж (чим? – Ор. в.) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Непохідні й похідні прийменники - Довідник з української мови