Нерівності з однією змінною

УРОК № 63

Тема. Нерівності з однією змінною

Тестові завдання

1. Дано нерівності:

1) -2х2 + х + 6 < 0;

2) 2х2 + х + 7 ? 0;

3) х2 > 0;

4) -3х2 – х – 6 < 0.

2. Яка з даних нерівностей виконується при будь-яких значеннях x?
а) усі; б) 2; 3; в) 3; 4; г) 2; 4.

3. Розв’яжіть нерівність: 15х2 + 8х + 1 ? 0.
а) Нерівності з однією змінною;

Б) Нерівності з однією змінною;

В) Нерівності з однією змінною;

Г) Нерівності з однією змінною.

4. Розв’яжіть нерівність 3х2 – 12 ? 0.

А) (-?; 2]; б) (-?; 4]; в) [-2; 2]; г) (-?; -2]Нерівності з однією змінною[2; +?).

5. Знайдіть область визначення

функції Нерівності з однією змінною.

А) (-?; 4)Нерівності з однією змінною(4; +?);

Б) Нерівності з однією змінною;

В) Нерівності з однією змінною;

Г) х Нерівності з однією змінною 0, х Нерівності з однією змінною1.

6. Розв’яжіть подвійну нерівність: -3 ? 2×2 – x? 1.
а) (-?; +?); б) [-0,5; 1]; в) [-1; 0,5]; г) інша відповідь.

7. Яка з даних нерівностей рівносильна нерівності (3 – х)2 > 0 ?

А) 3 – х Нерівності з однією змінною0; б) 3 – х < 0; в) 3 - х > 0; г) 3 – х = 0.

Письмові вправи

1. При яких значеннях змінної х значення виразу 3х(х – 4) – (3х + 2)(3х – 2) не менше від -4?

2. При яких значеннях т рівняння х2 +тх + 2 = 0 має два різні дійсні корені?

3.

Знайдіть область визначення функції y = Нерівності з однією змінною + Нерівності з однією змінною.

4. Знайдіть усі значення змінної, при яких значення виразу (х – 2)2(х2 – 3х + 2) є невід’ємним числом.

5. Розв’яжіть нерівність (х2 + 4)(х2 – 4х + 3) ? 0.

6. Знайдіть, при яких значеннях т нерівність mx2 + 5mx + 4m + 3 < 0 не має розв'язків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нерівності з однією змінною - Плани-конспекти уроків по математиці