Невиробничі витрати підприємств

Невиробничі витрати підприємств – витрати, які безпосередньо не залежать від процесів виробництва. До них належать основні Н. в. п. – витрати на утримання та експлуатацію житлових будинків та основних фондів невиробничого призначення (заводські будинки відпочинку, дитячі дошкільні заклади, медпункти тощо) на збереження запасів товарів, відшкодування частини управлінських витрат. На балансі підприємств можуть також перебувати витрати відомчого житлового і комунального господарства організацій і закладів освіти, охорони здоров’я, культури та ін. підрозділів, що належать до невиробничих витрат галузі. Н. в. п. з основних фондів визначаються згідно з затвердженими нормами амортизаційних відрахувань і відшкодуються за рахунок фонду нагромадження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Невиробничі витрати підприємств - Економічний словник