Незастосування сили принцип

Політологічний словник

Незастосування сили принцип – один з основних принців міжнародного права, вимога, зафіксована в Статуті ООН, згідно з якою “всі члени Організації Об’єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою та її застосування як проти територіальної недоторканності й політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином”. Сьогодні співвідношення сил у світі вже не вимірюють самою лише військовою могутністю країн, зросло значення несилових – політичних, економічних

та ідеологічних чинників міжнародної взаємодії.

Статут ООН визнає правомірність застосування сили тільки у двох випадках: з метою самооборони, якщо відбувся збройний напад на державу (ст. 51), та за рішенням Ради Безпеки ООН у випадку загрози миру, будь-якого порушення миру та акту агресії (ст. 39 і 42). Агресивну війну оголошено міжнародним злочином, який тягне за собою міжнародну правову відповідальність держав і міжнародну кримінальну відповідальність осіб.

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К., 2001.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Незастосування сили принцип - Довідник з політології