Нові праві

Політологічний словник

Нові праві – дещо нечіткий термін для позначення групи мислителів, які в 1970 – 1980-х роках протистояли ідеям і практиці соціал-демократії, реалізованої в існуючих державах Заходу, і соціалізму в тому його вигляді, що його було встановлено у Східній Європі. їхні ідеологічні засади коливалися в широкому діапазоні між лібертаризмом і консерватизмом, але в деяких, якщо не в усіх аспектах вони поділяли курс на “згортання держави”. Новаторство нових правих полягає не так у сутності їхніх ідей (багато з яких вони запозичили з ліберальних теорій XIX ст.), як у політичному контексті, в якому вони розгортаються.

Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К., 2000.

М. Головатий


Нові праві - Довідник з політології