НОВИНА

Паблик рилейшнз

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

НОВИНА

“Гіпотеза, яка здається мені найбільш плідною, полягає в тому, що новини й правда не одне й те ж і мають чітко розмежовуватися. Функцією новин є сигналізація події, функцією правди – висвітлення прихованих фактів, постановка їх у певні відносини один з одним і вироблення картини дійсності, в рамках якої людина може діяти. Тільки в тих точках, де соціальні умови набирають пізнаваних і вимірюваних обрисів, починають збігатися площини правди й площини новин. Це невелика частина з цілої галузі людських інтересів” (Lippmann, 1960).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НОВИНА - PR