НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

Мета: ознайомити учнів з класами одиниць і тисяч, їх структурою, правилом читання багатоцифрових чисел, із застосуванням поняття “клас”; закріплювати вміння ділити і множити на одноцифрове і двоцифрове число; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні читають розв’язання задачі 273.

1) 300 – 28 = 272 (гр.) – нанизала Білосніжна на нитки;

2) 272 : 8 = 34 (гр.) – було на кожній нитці.

(300

– 28) : 8 = 34 (гр.)

2. Математичний диктант

– Записати числа цифрами: триста п’ять тисяч сто; сорок тисяч вісімсот п’ятдесят; двісті тисяч сім.

– Записати число 50 820 у вигляді суми його розрядних доданків.

– Запишіть тільки відповіді.

– Обчислити суму шести доданків, кожне з яких дорівнює 12.

– Чому дорівнює добуток, якщо один з множників 154, а другий 1.

– Різницю чисел 700 і 650 збільшити у 8 разів.

– Добуток чисел 120 і 5 зменшити в 2 рази.

– Ділене 12 000, дільник 12 000. Знайти частку.

– Зменшуване 12 000, від’ємник 12 000. Знайти різницю.

– Доданки 12 000 і 12 000. Знайти суму.

Знайти добуток чисел 1000 і 0.

– До частки чисел 400 і 8 додати 50.

Відповіді: 72; 154; 400; 300; 1; 0; 24 000; 0; 100.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя на основі таблиці розрядів і класів

– В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі є три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки і сотні – назви першого, другого і третього розрядів першого класу – класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч – назви першого, другого і третього розрядів другого класу – класу тисяч.

Назви лічильних (розрядних) одиниць перших двох класів: для класу одиниць – одиниця, десяток, сотня; для класу тисяч – тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Одиницею першого класу є одиниця, одиницею другого класу – тисяча. Щоб прочитати чотири-, п’яти – або шестицифрове число, називають спочатку, скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім – скільки одиниць класу одиниць (слово “одиниць” не називають).

2. Первинне закріплення нового матеріалу

Завдання 275

Учні самостійно читають текст завдання. Після цього вчитель ставить питання, а учні знаходять відповіді на них у тексті підручника.

– Як називається перший (другий) клас?

– Скільки розрядів у кожному класі?

– Які розряди входять у перший (другий) клас?

– Як прочитати числа, які записуються більше, ніж трьома цифрами? Завдання 276 (фронтально)

Завдання 277 (читання чисел “ланцюжком”)

Завдання 278 (самостійно зі взаємоперевіркою в парах)

3. Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення письмового множення і ділення

Завдання 279 (з коментуванням)

НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

2. Робота над задачею (завдання 280)

Учні вивчають задачу, аналізують її.

– Що потрібно знати для того, щоб відповісти на питання задачі? (Скільки квартир побудували торік.)

Учні записують задачу в зошитах і на дошці.

1) 126 – 6 = 756 (кв.) – побудували торік;

НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

2) 756 + 240 = 996 (кв.)

Творча робота над задачею Учні складають обернену задачу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 281; 282 (с. 44-45).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого вчилися сьогодні на уроці?

– Як називається перший (другий) клас?

– Скільки розрядів у кожному класі?

– Які розряди в першому класі? у другому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ - Плани-конспекти уроків по математиці