НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати трицифрові числа, називати попереднє і наступне числа; повторити правила множення і ділення з числами 1 і 0; розвивати мислення; виховувати уважність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

– Прочитайте складені рівняння.

– Якою дією знаходили х у першому рівнянні? другому? Чому?

– Прочитайте відповідь до задачі.

2. Гра “Ряд-переможець”

Учні обирають по 2 гравці

від кожного ряду. Обрані діти стають навпроти свого ряду, а решта швидко по порядку, як сидять, задають їм приклади на табличне множення і ділення. Підраховують, хто правильно розв’язав більше прикладів, за допомогою фішок, які вручаються за кожну правильну відповідь. Визначається ряд-переможець.

3. Усна лічба

– Назвіть найменше двоцифрове число (10); найбільше трицифрове число (999).

– Назвіть число, в якому: 5 сот. 3 дес. 4 од.; 8 од. III розряду і 4 од. І розряду; 7 сот. 5 дес; 1 сот. 1 од.; 6 сот. 3 дес. 5 од.

4. Читання чисел

– Назвіть цифру, спільну для чисел кожного стовпчика. Поясніть, що вона позначає в кожному

з чисел.

325 – сотень – І розряд 164 – десятки

732 – десятки – II розряд 623 – сотні

913 – одиниці – III розряд 726 – одиниці

5. Гра “Доповни до 100”

Учитель називає числа, а учні доповнюють їх до 100.

81 (19); 36 (64); 48 (52); 94 (6); 53 (47); 25 (75); 59 (41)

6. Колективна робота (завдання 32, кругові приклади)

Перш ніж розв’язувати, учні пригадують особливості обчислень кругових прикладів.

III. ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повторення правил множення чисел 1 і 0

Завдання 33

Учні пояснюють, що 1 – 3 = 3 = (1 + 1 + 1);

0 – 4 = 0 = (0 + 0 + 0 + 0).

– Сформулюйте правило, яким користувалися при розв’язанні прикладів.

– До кожного прикладу на множення складіть приклад на ділення, поясніть, як знайшли результат. Пам’ятайте, що ділити на 0 неможливо.

– Розтлумачте, як обчислили частки.

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Можна записати формули у вигляді таблиці:

А – 1 = а

А – 0 = 0

1 – а = а

0 – а = 0

А : а = 1

0 : а = 0

Учні формулюють правила за рівностями в рамках і наводять до кожного з правил приклади.

2. Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки – раз,

І навшпиньки став весь клас.

Два – присіли, руки вниз,

На сусіда не дивись.

Будем дружно ми вставати,

Щоб ногам роботу дати.

Хто старався присідати –

Може вже відпочивати.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Розв’язування прикладів з коментуванням (завдання 35)

2. Робота над задачею (розв’язування двома способами)

Завдання 36

Учням можна запропонувати розв’язати цю задачу самостійно. Один учень працює біля дошки. Потім варіанти розв’язання цього завдання порівнюються.

Якщо другим способом задачу ніхто не розв’язав, тоді разом з учителем працює весь клас, розв’язуючи цю задачу іншим способом.

Якщо хтось із учнів знайшов другий спосіб, він пояснює його всьому класу.

I спосіб

1) 18 + 12 = 30 (кг) – ягід зібрали з двох кущів;

2) 30 : 6 = 5 (ящ.);

(18 + 12) : 6 = 5(ящ.)

II спосіб

1) 18 : 6 = 3 (ящ.) – розклали ягоди з першого куща;

2) 12 : 6 = 2 (ящ.) – розклали ягоди з другого куща;

3) 3 + 2 = 5 (ящ.);

18 : 6 + 12 : 6 = 5 (ящ.).

3. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою з дошки (завдання 37)

– Згадайте правило множення суми на число і розподільний закон множення.

Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число.

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Щоб розділити суму чисел на дане число, достатньо розділити кожний доданок на це число й отримані частки додати.

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

Щоб розділити суму чисел на добуток двох чисел, достатньо розділити це число на один множник, а потім результат розділити на другий множник.

4. Фронтальна робота (завдання 38)

Виконується з коментуванням зручним способом. Учні пояснюють, чому саме цей спосіб вони обрали і яку властивість множення або ділення використали.

5. Розв’язування задачі (завдання 39, усно)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 40; 41 (с. 8).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

– Які властивості множення і ділення повторили?

– Що здалося складним?

– Що найбільше сподобалося?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ - Плани-конспекти уроків по математиці