Об’єднання позовів

Об’єднання позовів – поєднання в одному провадженні у справі кількох однорідних вимог одного і того самого позивача до того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовами різних позивачів до одного і того самого відповідача. Однорідними визнаються вимоги, які випливають з одних і тих самих правовідносин, незалежно від спрямування на присудження чи на визнання. Об’єднанню в одне провадження не перешкоджає також підвідомчість позовів суду чи арбітражу, оскільки відповідно до процесуального законодавства всі вони підлягають у таких випадках розгляду в суді. При О. п. кожна з вимог зберігає самостійне значення, і всі вони підлягають вирішенню в одному судовому процесі. На кожен з позовів суд повинен дати відповідь у рішенні про задоволення або про відмову повністю чи частково. О. п. сприяє економії процесуальних засобів і запобігає прийняттю судом протилежних рішень у разі окремого розгляду вимог.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Об’єднання позовів - Довідник з правознавства