Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища – складові елементи єдиної екологічної системи, нерозривно пов’язані між собою і взяті під охорону законодавством. Основним нормативним актом, який регулює охорону екологічної системи (природного середовища), є Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Згідно із ст. 5 Закону державній охороні та регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів,

природні ресурси, як такі, що залучені до господарського обороту, так і такі, що не використовуються в народному господарстві в даний час (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти й інші природні комплекси. Особливо охороняються нашою державою території й об’єкти природно-заповідного фонду України, інші території й об’єкти, визначені законодавством України. Державній охороні піддягає також здоров’я і життя людей. Правові норми Закону мають загальний характер. Особливості охорони окремих природних об’єктів відображені у спеціальному законодавстві
про них: у земельному, водному, лісовому кодексах, Кодексі України про надра, в законах “Про охорону атмосферного повітря”, “Про тваринний світ”, “Про природно-заповідний фонд України”, у Положенні про Червону книгу України, в інших нормативних актах. Охоронні правові норми містять регулятивні, дозвільні, заборонні правові приписи, а також норми права про відповідальність винних осіб за порушення природоохоронного законодавства. Див. також Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища - Довідник з правознавства