Об’єми многогранників

Геометрія

Об’єми тіл

Об’єми многогранників

Об’єм будь-якої призми дорівнює добутку площі основи та висоти.
Обєми многогранників.
На рисунках наведені приклади призм із різними основами.
Обєми многогранників
Для прямокутного паралелепіпеда отримаємо Обєми многогранників, де a, b, c – його виміри.
Для куба Обєми многогранників, де a – довжина ребра.
Для похилої призми (рисунок нижче зліва) об’єм можна обчислити як добуток площі перпендикулярного перерізу та довжини бічного ребра: Обєми многогранників.
Об’єм будь-якої піраміди (рисунок справа) дорівнює третині добутку площі її основи та висоти: Обєми многогранників.
Обєми многогранників
Об’єм зрізаної піраміди (див. рисунок) дорівнює Обєми многогранників, де H – висота, Обєми многогранників – площа нижньої основи, Обєми многогранників – площа верхньої основи.
Обєми многогранників
Об’єми подібних тіл відносяться як куби їх відповідних лінійних розмірів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Об’єми многогранників - Довідник з геометрії