ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ
ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

599. Їжак у пошуках їжі проходить за ніч до 3 км, а вдень спить у непомітному місці. Скільки кілометрів проходить їжак за їжею за 1 місяць? За 2 місяці? За 5 місяців? (Вважай, що 1 місяць – це 30 діб).

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

600. Виконай дії. Поясни останню дію за її записом.

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

7 ∙ 4 = 28;

4 ∙ 4 = 16; 16 + 2 = 18;

3 ∙ 4 = 12; 12 + 1 = 13;

2 ∙ 4 = 8; 8 + 1 = 9;

5 ∙ 4 = 20.

601. Бурундук запасає на зиму 6 кг зерна, приносячи його в нору в защічних мішечках.

За один раз бурундук приносить 10 г зерна. Скільки кілометрів має подолати бурундук, якщо відстань від нірки до поля 50 м?

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

602. а) Склади й розв’яжи задачу за схемою і малюнком.

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

Б) Поясни, як складено рівняння до задачі.

78 ∙ 3 = х ∙ 6.

В) Поясни такі способи розв’язання задачі.

І спосіб

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

II спосіб

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

603.

2 кг ∙ 8 5 м 4 дм : 9 6 год 30 хв ∙ 2

2 т 6 ц ∙ 7 6 см 3 мм : 7 6 год 30 хв : 2

352 кг ∙ 8 8 м 60 см : 4 24 хв 18 с : 6

604. Рибалки першого дня зловили 2 т 8 ц, риби, другого – у 2 рази

більше, а третього дня на 1 т 7 ц менше, ніж другого. Яка різниця між найбільшим і найменшим уловом протягом цих трьох днів? Побудуй схему до задачі.

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

605.

243 ∙ 6 1 432 ∙ 5 23 279 ∙ 8

606. Не обчислюючи, визнач, який добуток найбільший.

А) 4 ∙ 400 ∙ 10 6) 10 ∙ 386 ∙ 4 в) 400 ∙ 4 ∙ 30

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ - Математика