Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 8

Тема уроку. Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Цілі уроку: закріпити знання про масову частку розчиненої речовини; формувати навички й уміння обчислювати масову частку розчиненої речовини, застосовувати ці знання для обчислення маси розчиненої речовини, приготування розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розв’язання задач, індивідуальна і групова робота.

Обладнання: таблиця розчинності, картки-завдання.

ХІД

УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Перевіряємо таблицю, звіряємо відповіді, записуємо на дошці формули для обчислення.

III. Формування вмінь. Творче застосування знань, умінь і навичок

Задача 1

До розчину натрій сульфату масою 250 г з масовою часткою солі 15 % додали 50 г води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в новому розчині.

Дано:

M1(розч.) = 250 г

M(H2O) = 50 г

?1 = 15 %

?2 – ?

Розв’язання

Розчин

M(реч.)

M(розч.)

?, %

1

250

– 0,15 = 37,5

250

15

2

37,5

300

12,5

Задача 2

У розчині купрум(ІІ) сульфату масою 125 г з масовою часткою 20 % додатково розчинили 10 г купрум(ІІ) сульфату.

Розчин

?, %

M(реч.)

M(розч.)

1

20

125 – 0,2 = 25

125

2

26

35

135

Задача 3

Обчисліть масову частку розчину, одержаного в результаті зливання 25 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 70 % і 40 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 20 %.

Розв’язання

Спосіб 1

Розчин

?, %

M(реч.)

M(розч.)

1

70

70 – 0,25 = 17,5

25

2

20

45 – 0,2 = 9

45

3

37,8

26,5

70

Спосіб 2

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Відповідь: 37,5 %.

Задача 4

Обчисліть масову частку речовини в розчині, одержаному в результаті змішування 40 г розчину натрій хлориду з масовою часткою 15 % і 160 г розчину з масовою часткою речовини 20 %.

Розчин

?, %

M(реч.)

M(розч.)

1

15

40 – 0,15 = 6 г

40 г

2

20

160 – 0,2 = 32 г

160 г

3

19

38 г

200 г

Відповідь: 19 %.

Задача 5

У хімічних розрахунках широко використовується молярна концентрація – кількість розчиненої речовини в 1 л розчину.

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Обчисліть молярну концентрацію розчину сульфатної кислоти масою 225 г (? = 1,5 г/мл) з масовою часткою 52 %.

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Відповідь: 8 моль/л.

Задача 6*

Молярна концентрація розчину натрій гідроксиду – 5 моль/л (? = 1,2 г/мл). Обчисліть масову частку речовини в розчині.

Розв’язання

1) m(NaOH) = 5 – 40 г/моль = 200 г.

2) m(розч.)= 1000/1,2 = 833 (г).

Обчислення масової частки й маси речовини в розчині

Відповідь: 24 %.

IV. Самостійна робота з картками

Обчисліть масу солі й води для приготування розчину масою:

Варіант І – 700 г з масовою часткою 17 %;

Варіант ІІ – 400 г з масовою часткою 24 %;

Варіант ІІІ – 600 г з масовою часткою 21 %.

V. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Творче завдання. Скласти завдання на розведення або змішування розчинів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обчислення масової частки й маси речовини в розчині - Плани-конспекти уроків по хімії