ОБЕРТАННЯ (РОТАЦІЯ)

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОБЕРТАННЯ (РОТАЦІЯ) – техн. прийом, що застосовується в бланках інтерв’ю й виконується інтерв’юером під час опитування з метою зменшення впливу на відповіді респондента послідовності запитань, варіантів відповіді. Процедура О. полягає в тому, що інтерв’юер змінює порядок зачитування запитань, варіантів відповіді за певною схемою, яка подається в інструкції. О. – єдиний виняток з правили стандартизованого інтерв’ю, відповідно до якого не можна змінювати послідовність запитань, варіантів відповіді.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОБЕРТАННЯ (РОТАЦІЯ) - Довідник з соціології