Обгрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну плату

Історія економічних вчень

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Обгрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну плату

Як відомо, у неокласичній теорії зайнятість залежить від двох чинників: граничних витрат тягаря праці (чинник, що визначає пропозицію праці) і граничної продуктивності праці (чинник, що визначає попит на працю). При цьому розміри попиту на працю визначаються граничним продуктом, виробленим останнім робітником, ціна якого і є справедливою ціною цього чинника виробництва. Звідси випливав логічний висновок, що чим нижча реальна

заробітна плата, на яку згодні робітники, тим вищий рівень зайнятості в народному господарстві, і навпаки. Отже, рівень зайнятості – в руках самих робітників, і їхня згода працювати за нижчу заробітну плату збільшує рівень зайнятості.

Кейнс виступив проти такого постулату, заявивши, що розмір і зміна зайнятості не залежать від поведінки робітників. Іншими словами, готовність робітників працювати за низьку заробітну плату не є ліками від безробіття. Рівень зайнятості, за Кейнсом, визначається динамікою ефективного попиту – очікуваних витрат на споживання і капітальні вкладення. Саме це, а не пропозиція

ресурсів і зміна їхніх відносних цін, зумовлює рівень зайнятості та національного доходу.

За Кейнсом, зниження заробітної плати впливає на капіталістичну економіку не прямо, а через незалежні змінні – “граничну схильність до споживання” і “граничну ефективність капіталу”. Саме в цьому твердженні полягає причина, чому Кейнс був противником зниження заробітної плати. На його думку, скорочення заробітної плати призведе не до зростання зайнятості, а до перерозподілу прибутків на користь підприємців і рантьє. А зменшення споживчого попиту з боку робітників не буде компенсоване збільшенням попиту з боку інших груп населення, тому що збільшення їхніх прибутків супроводжуватиметься зменшенням граничної схильності до споживання. Невипадково тому рівномірніший розподіл прибутків є у Кейнса чинником збільшення розмірів ефективного попиту.

Щодо впливу зниження заробітної плати на зростання інвестицій, то й у цьому питанні Кейнс не згодний із представниками класичного і неокласичного напрямів у політичній економії. Представники цих напрямів вважали, що зниження заробітної плати збільшить граничну ефективність капіталу, й у такий спосіб зниження заробітної плати буде супроводжуватися зростанням інвестицій. Проте це твердження може бути справедливим, якщо розглядати поведінку окремої фірми. У масштабі народного господарства зниження заробітної плати зменшить розміри споживчого попиту, що призведе до скорочення виробництва й інвестицій (оскільки неможливо продати навіть наявну продукцію), зумовлюючи подальше зменшення сукупного попиту внаслідок зменшення заробітної плати і зростання безробіття.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обгрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну плату - Економічні учення