ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 2

ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

За___________ 20___р.

________________________________________ ___________________________________

(назва банку) (адреса)

(копійки)

Обіги за місяць Сальдо

РАХУНКИ

Дебет

Кредит

Резиденти

Нерезиденти

Усього

Резиденти

Нерезиденти

Усього

Резиденти

Нерезиденти

Усього

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

БАЛАНСОВІ

РАХУНКИ

КЛАСИ І-IV

АКТИВИ

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

УСЬОГО АКТИВІВ ПО КЛАСУ

АКТИВИ – УСЬОГО:

ПАСИВИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

УСЬОГО

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО КЛАСУ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – УСЬОГО:

КЛАСУ

КАПІТАЛ

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

КАПІТАЛ – УСЬОГО:

ПАСИВИ – УСЬОГО:

(зобов’язання + капітал)

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

КЛАС VI

ДОХОДИ

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ДОХОДИ УСЬОГО:

КЛАС VII ВИТРАТИ

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ВИТРАТИ – УСЬОГО:

РЕЗУЛЬТАТ діяльності:

ДОХОДИ мінус ВИТРАТИ

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ КЛАС IX

Активні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ АКТИВНИМИ РАХУНКАМИ

УСЬОГО:

Пасивні

Номери рахунків IV порядку

Усього в кожній групі класу

Усього в кожному розділі класу

ЗА ПОЗАБАЛАНСОВИМИ ПАСИВНИМИ РАХУНКАМИ

УСЬОГО:

“________________________ ” 20___р. Керівник___________________ ______________________________________

_________________________________ Головний бухгалтер______________________________

(прізвище виконавця, телефон)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ - Бухгалтерський облік